Bøger / faglitteratur / biografier

Menneskets ondskab og livets godhed : Løgstrups filosofi om tilværelsen


Beskrivelse


12 Løgstrup-kendere skriver om forskellige temaer i K.E. Løgstrups (1905-1981) forfatterskab: etik, metafysik og Løgstrups aktualitet i det 21. århundrede. Med faktabokse, diskussionsspørgsmål og billedmateriale.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. sep. 2011

af

af

Grethe Lorentzen

d. 29. sep. 2011

Forfatterne til denne læseværdige bog om Løgstrups filosofi og tænkning har lagt fremstillingen pædagogisk tilrette med henblik på anvendelse i studieøjemed. Den er velegnet til selvstudium for alle Løgstrup interesserede, og specielt velegnet til undervisning og gruppestudium fra og med gymnasialt niveau.

Knud Ejler Løgstrup (1905-1981) er kendt som religionsfilosofiker og den største danske tænker siden Kierkegaard. Løgstrups sprog var dog ikke letforståeligt, og bidragyderne har gjort sig umage for at gøre Løgstrups tanker om etik og metafysik tilgængelige. Hovedparten af bidragyderne er tilknyttet Aarhus Universitet. Fremstillingerne falder i tre dele: Løgstrups tanker om etik, metafysik og Løgstrups aktualitet i det 21. århundrede. Kapitlerne er beriget med faktabokse, diskussionsspørgsmål og et interessant billedmateriale. Desuden indeholder denne korte og læsevenlige fremstilling en Løgstrup biografi, litteraturliste og forslag til brug af bogen i et studiemiljø. Bogen ligger tilgængelig i pdf format på adressen: http://mags.datagraf.dk/aau/4/.

Forfatterne foreslår følgende supplerende god læsning om Løgstrup: Svend Andersen: Løgstrup, 2005, David Bugge: Løgstrups mange ansigter, 2005 og Ole Jensen: Historien om K.E. Løgstrup, 2007.

Nydeligt sammenhængende, fagligt vedfunderet og læsevenlig fremstilling af Løgstrups filosofi og tænkning med læseren i fokus. Til alle interesserede og specielt velegnet til undervisning og gruppestudium.