Bøger / faglitteratur

Mennesketyper, kropssprog og adfærd


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Laura Michelsen

2007

Meget alternativ selvrealiseringsbog, der beskæftiger sig med forandringsskabelse på baggrund af en kategorisering af mennesketyper og menneskers kropssprog og adfærd. På trods af titlen kan bogen ikke sammenlignes med andre titler om kropssprog, da dette kun er en del af fremstillingen, der går dybere ned i beskrivelsen af mennesketyper, menneskelig adfærd og baggrunden for den. Forfatteren, der er uddannet i handel og administration, men som i 28 år har arbejdet i den alternative behandlerbranche, indleder med et afsnit om Energi - altings moder og præsenterer os herunder for 5 slags grundenergi (instinkts-, drifts-, føle-, tanke- og intuitionsenergi) og kroppens syv energicentre (chakralæren). Bogens første del er meget præget af disse systemer og typeinddelinger (de 4 temperamenter, de 8 energiformer). Først i afsnit 3 og 4 begynder forfatteren at beskæftige sig med kropssprog, adfærd og handling, som er den der skal skabe forandringen i ens liv. Bogen opleves som en blanding af populær (neuro)videnskab og spirituel livsindstilling. Formål og anvendelse synes langt hen ad vejen en smule uklar, og læsningen forstyrres af konsekvente kommafejl og en del sproglige fejl. Stilen er uformel, direkte og sine steder villet let provokerende. Et på mange måder sympatisk projekt, der dog ikke helt har fundet sin form.