Bøger / faglitteratur / bibliografier

Miljø og råstoffer i Grønland


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. juni 2018

af

af

Rikke Bruun

d. 20. juni 2018

Råstofferne i Grønland spiller en rolle i klimadebatten såvel som i debatten om Grønlands fremtid, og i denne bog får man som læser adgang til viden og forskning på området. For læsere med interesse miljø og Grønland.

Undergrunden i Grønland indeholder en lang række råstoffer såsom olie, uran, guld og jern, og disse råstoffer og deres udvinding er et stort emne, og i denne bog præsenteres den forskning, som ligger til grund for den rådgivning, som gives til de grønlandske myndigheder. Råstofferne repræsenterer en væsentlig værdi og ved udvindingen kan der skabes arbejdspladser og velstand, men det er også svært og kostbart af drive miner og oliefelter, og globale interesser spiller også ind. At udvinde råstoffer kan desuden ikke ske uden miljømæssige påvirkninger ikke mindst i tilfælde af uheld, og bogen ser her både tilbage på de erfaringer, der allerede er gjort i Grønland og kigger også frem mod fremtidens udfordringer.

Bogen giver studerende og almindelige læsere adgang til videnskabelige undersøgelser og resultater i en tekst der helt naturligt bærer præg af netop det videnskabelige og derfor indeholder sin del af fagtermer, grafer, figurer og optegninger.

GrønlandUranbjergetBalladen om Grønlands råstoffer spiller en stor rolle i debatten om og om en eventuel løsrivelse fra Danmark, og emnet er derfor behandlet i bøger som , Uranbjerget og Balladen om Grønlands råstoffer spiller en stor rolle i debatten om Grønland og om en eventuel løsrivelse fra Danmark, og emnet er derfor behandlet i bøger som Grønland, og Balladen om GrønlandGrønlands råstoffer spiller en stor rolle i debatten om Grønland og om en eventuel løsrivelse fra Danmark, og emnet er derfor behandlet i bøger som Grønland, Uranbjerget og .