Bøger / faglitteratur

Mod det todelte samfund : fra kvalitetsreform til minimumsvelfærd?


Beskrivelse


Debatoplæg om den danske velfærdsmodel. Er vi langsomt på vej mod et todelt velfærdssystem med privat leveret første klasses betalingsvelfærd til de økonomisk bedrestillede og en offentligt leveret, fortsat gratis, men skrabet minimumsvelfærd til det øvrige samfund?

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. okt. 2009

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 9. okt. 2009

Henvender sig primært til studerende på gymnasieniveau og opefter, forskere og politisk interesserede.

Forfatteren er økonom og underviser på Danmarks Forvaltningshøjskole. Han har i tidligere publikationer beskæftiget sig med kvalitetsreformen og New Public Management, som også er denne bogs emne. Udover at se kvalitetsreformen i sammenhæng med NPM er det bogens ambition at tage "temperatur på velfærden" ved kritisk at analysere regeringens hensigter med reformen og lægge op til debat om velfærd og velfærdsstat. Bogen har fokus på ansatte i den offentlige sektor, og eksemplificerer bl.a. ved nedslag i 2 sektorer: ældreplejen og folkeskolen. Den er et veldokumenteret bidrag til kritikken af nyliberalismens konsekvenser for vores nuværende velfærdsmodel med en fortsat udhuling af velfærdstilbuddene og en opprioritering af styrings- og administrationsredskaber.

Kvalitetsreformen, velfærdsmodeller og New Public Management er omfattende beskrevet. Bogen har fokus på det nyliberalistiske perspektiv og en kritik heraf.

Et kritisk og debatskabende indlæg om kvalitetsreformen, den danske velfærdsmodel og nyliberalismens konsekvenser for ikke mindst den offentlige sektor og ansatte her.


Undervisere.dk

Årg. 4, aug. (2010)

af

af

Gunnar Green

Årg. 4, aug. (2010)


Det ny Clarté

Årg. 5, nr. 15 (2010)

af

af

Marc Grønlund

Årg. 5, nr. 15 (2010)