Bøger / faglitteratur

Mødeledelse der giver resultater


Beskrivelse


Gør dine møder målrettede, behagelige og inspirerende! Denne bog vil med lettilgængelige teknikker, konkrete eksempler og praktiske øvelser gøre dig til en professionel og effektiv mødeleder. Bogen dækker formelle og uformelle møder, korte og lange, med mange eller få om bordet. Glæd dig til større effektivitet og tilfredse deltagere. Blandt bogens emner kan nævnes: - Få mødet godt fra start med den rigtige dagsorden - Styr mødets gang, og nå alle emnerne til tiden - Sådan håndterer du konflikter og dårlig stemning - Kreative møder og alternative mødeformer - Opfølgning på mødet - det gode referat Kåre Thomsen, kommunikationsrådgiver og direktør i Praktikon, har undervist i mødeledelse i talrige offentlige og private virksomheder.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. maj 2010

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 25. maj 2010

Bogen er skrevet for mødeledere i virksomheder offentlige som private. Mødeledere af små og store møder med få eller mange deltagere, formelle som uformelle.

Kåre Thomsen kendes fra Lær at forhandle, 2006. Han er leder af en virksomhed, der udbyder kurser i mødeledelse, forhandlingsteknik, kommunikation og andre psykologiske emner. Han underviser selv. Bogen bærer netop præg af en psykologisk tilgang mere end en teknisk. Bogen er opbygget, så den starter med mødeforberedelsen, går videre til dagsorden og indkaldelse, mødets indledning og ordstyring. Videre til konflikthåndtering, hvor girafsprog er et nøgleredskab samt alternative mødeformer, hvor han lægger op til at bryde de traditionelle rammer for mødet, hvilket kan opleves som et frirum, hvor mødedeltagerne giver slip på låste roller og idéerne kan komme bedre frem. Forslagene hedder sådan noget som: tænkehatte, caféseminar og procesøvelser. Notatteknik og referater behandles også - seriøst som hele bogen. Resumé efter hvert kapitel.

Der er gået nogle år siden Børsens serie Kort til viden præsenterede et par titler om mødeledelse. Bedre mødekultur, 2006 havde nogle af de samme tilgange som nærværende titel fx med alternative mødeformer.

Udmærket lille bog om mødeledelse, som fint opsummerer de væsentlige aspekter af et godt/effektivt møde uden dog at bringe noget væsentligt nyt om emnet.