Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering


Beskrivelse


Beskrivelse af modeller til at forbedre kommunikation og serviceniveau i betjeningen af brugere, samarbejdspartnere og andre samt håndtere konflikter. Med opgaver.