Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Mundtlighed i dansk


Beskrivelse


Bogen præsenterer mundtlige genrer og et mundtligt begrebsapparat, som hjælper til at udvikle elevernes mundtlige kompetencer og til at oparbejde en sproglig bevidsthed samt et metasprog om egen mundtlighed.