Bøger / undervisningsmaterialer

Mysteriet om Bermuda Trekanten


Beskrivelse


Om myter og mysterier i forbindelse med Bermuda-trekanten, bl.a. om skibe og fly, der er forsvundet sporløst.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ellen Jensen

d. 18. dec. 2018

Efter en kort indledning om myter og mysterier følger bogens hovedafsnit. Her redegøres for, hvor i Atlanterhavet den berygtede trekant befinder sig, og nogle af de uforklarlige hændelser, derher har fundet sted. Bogen kommer kort ind på beretninger, der findes om mennesker, der har været ude for, eller har hørt om, mystiske oplevelser i trekantområdet. De starter med Columbus ogslutter i 1978, hvor amerikanerne og russerne forsøgte at føre bevis for, hvorfor så mange skibe og fly var forsvundet i området. Teksten slutter med forfatterens eget bud på, hvad der ligger bagmysterierne. Bogen afsluttes med en kommenteret litteraturliste. Teksten er illustreret med en række s/h billeder. Det er bl.a. ældre stik, tegninger, fotos m.v. Disse illustrationer er med til atvække læserens interesse for emnet. Bogen er skrevet i et mundret, lettilgængeligt sprog. Teksten er meget læsevenligt sat op. Bermuda Trekanten er et emne, der interesserer store børn. De har meddenne bog fået en godintroduktion til emnet og mulighed for via litteraturlisten, at fordybe sig yderligere. Den kan selvlæses fra ca. 11 år. Unge og voksne med læseproblemer vil med denne boghave mulighed for at orientere sig i emnet.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jens Jørgen Laursen (skole)

d. 18. dec. 2018

I et sprog der er let at læse, fortæller forfatteren om Bermuda Trekanten og nogle af de myter, der knytter sig til området. Der fremkommer ikke nye eksempler på mysterier i bogen, de sammeberetninger vil bl.a. kunne findes i C. Berlitz's bog om dette gådefulde sted i Atlanterhavet. I K. Kristiansens bog om emnet er begivenhederne beskrevet så elever fra 5. klasse vil kunne læsesproget og forstå indholdet. Det er ikke sådan, at bogen giver en konklusion på de besynderlige hændelser, de lægges blot frem til læserens egen vurdering. Af indholdet kan nævnes Columbus'oplevelser ved Bermuda Trekanten, mysteriet om skibet Many Celeste, flypatruljen der forsvandt og skibet der blev usynligt. Fotografier og tegninger i s/h har ikke alle tilknytning tilberetningerne. Det havde været interessant at se fotografier af havområdet under forskellige vejrsituationer. Bogen indeholder en litteraturliste med bogtitler om emnet. Dette er 3. bind i serien:Mysteriet om..


Det fri Aktuelt

d. 19. maj 1988

af

af

Erik Svendsen

d. 19. maj 1988


Vestkysten

d. 10. juni 1988

af

af

Ulf Gudmundsen

d. 10. juni 1988


Tidens skole

1988, nr 14

af

af

Claus Hemmert Lund

1988, nr 14


UFO-vision

1989

af

af

Per Borgaard

1989