Bøger / faglitteratur til børn / sagn

Myter og sagn fra hele verden


Beskrivelse


Gennem omkring 50 historier fra forskellige dele af verden og fra forskellige kulturer fortælles om helte og heltinder, guder, dæmoner, drager, jordens skabelse, naturfænomener og dyrs oprindelse.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jørgen Lund (skole)

d. 18. dec. 2018

Man kan i hvert fald sige to positive ting om denne bog: den er enormt flot med dejlige illustrationer i smukke farver, og den giver i forordet (og bagsideteksten) simple og brugbaredefinitioner på begreberne myter og sagn: "Myter er poetiske fortællinger om, hvorfor verden er, som den er, og hvorfor folk opfører sig, som de gør. De befolkes som regel af guder, gudinder ellerånder. Sagn fortæller om begivenheder, som måske eller måske ikke skete for længe, længe siden." De første fortællinger handler om skabelsesberetninger fra forskellige lokaliteter. Derefter følgerfortællinger om guder, himmellegemer og naturkræfter, hvorpå forskellige skabere og grundlæggere får et afsnit. Herefter fortælles om helte, krigere, krige, guder og ånder. Det hele fremstilleslidt tilsyneladende tilfældigt - uden ydre eller indre sammenhæng, og rigtig mange af historierne er ultrakorte. Således beskrives Ragnarok på en halv spalte - som et personligt mellemværendemellem Thor og Midgårdsormen. Detvil nok blive en udpræget bladrebog med spredt læsning, men i indledningen tages der i nogen grad højde for dette, ved at der indirekte opfordres til højtlæsning.Dette synes at være en god idé, da oplæseren (læreren) da kan supplere og sammenkæde.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Elin Søborg

d. 18. dec. 2018

Denne flot illustrerede, nærmest billedbogsagtige, samling af myter og sagn fra hele verden henvender sig med sine meget korte og noget tørre gengivelse af sagnene og meget smukke ogfortællende illustrationer i akvarel og tusch især til de lidt større børn, fra ca. 12 år og op, selvom den umiddelbart ser lettere ud. Den kommer geografisk set godt omkring og er emnemæssigtopdelt i afsnit om "Den verden vi lever i", "Himlene og jorden", "Grundlæggere og opfindere", "Helte og heltinder", "Guder og ånder" og "Det gode og det onde", præcis hvad der kvalificerer til atkomme i de enkelte emnegrupper, og hvad der i det hele taget har været kriteriet for at komme med i samlingen, er ikke helt klart for mig, men her er i kort form omtale af en del mere og mindrekendte sagn- og helteskikkelser, det før har været svært at finde noget om for børn såsom Gilgamesh, Romulus og Remus, Quetzalcoatl, Isis og Osiris m.fl. Inger Margrethe Gaarders Pandoras kar, 1994dækker samme emne- ogaldersgruppe, men overlapper kun med et par sagn, Flemming Lundahls Myter om verdens skabelse, 1982 er lettere og mere underholdende skrevet, men dækker ikke så bredtemnemæssigt. Hverken forfatter eller illustrator kendes fra danske udgivelser, men Humphries har tidl. illustreret nordiske gudesagn.