Bøger / faglitteratur

Narrativ organisationsudvikling : at forme fælles mening og handling


Beskrivelse


Inspiration, metoder og værktøjer til at omforme problemmættede fortællinger til en narrativ praksis, der skaber læring og udvikling. Gennemgående temaer er magt, etik, og hvordan mening og handling formes og omformes i sprog og kommunikation.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. aug. 2009

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 13. aug. 2009

Henvender sig til ledere og organisationskonsulenter som bruger den narrative praksis i udviklingen af en organisation. Såvel erhvervslivets ledere som ledere i det offentlige. Til studie- og opgavebrug mest på videregående niveau, og mindst godt handelsskoleniveau.

Forfatteren er erhvervspsykolog. I sin bog beskriver hun begrebet narrativ organisationsudvikling. Den såkaldte narrative praksis bygger på, at fortællingerne i en given organisation er basis for det liv, der leves i organisationen. Derfor skal de, og dermed den narrative praksis også være et aspekt, når man overvejer, hvordan organisationen skal udvikle sig. Bogens første kapitler redegør for begrebets teori. Læser man bogens undertitel: "At forme fælles mening og handling" er der straks logik i at inddrage det narrative i organisationsudviklingen. Senere afsnit i bogen beskriver mere konkret, hvordan "man som leder kan arbejde med at skabe, vedligeholde og transformere fortællinger i den daglige informationsstrøm." Et par afsnit henvender sig særligt til organisationskonsulenter, mens det afsluttende kapitel bl.a. har interviews med "tre narrativt inspirerede praktikere". Her deler 1 leder og 2 konsulenter deres praktiske erfaringer med brugen af det narrative aspekt i organisationsudviklingen.

Der findes mange bøger fx om såkaldt "story-telling", men ikke andre grundbøger om narrativ organisationsudvikling.

Ret svær tilgængelig bog om et komplekst og interessant emne, der er et must på større bibliotekers hylder.


Erhvervspsykologi

Vol. 14, nr. 3 (2016)

af

af

Anne-Mette Søderhamn Midtgaard

Vol. 14, nr. 3 (2016)


Børsen

d. 14. aug. 2009

af

af

Michala Schnoor

d. 14. aug. 2009