Bøger / faglitteratur

Narrativ teori i pædagogers praksis


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Individ og kontekst - et bud på en helhed (Tom Ritchie: Det narrative blik - om selvfortællinger og pædagogisk praksis ; Selvfortællingens kontekst) ; Det narrative i daginstitutionen (Alex Madsen: Forældresamarbejdets fortællinger - mellem kritik, magtesløshed og anerkendelse. Tom Ritchie: Det narrative i pædagogisk udviklingsarbejde. Trine Kjær Krogh: Narrativ sprogpædagogik) ; Det narrative og udsathed (Det narrative i pædagogisk arbejde på døgnområdet / af Birthe Juhl Clausen og Jørgen Lauritzen. Alex Madsen: Samarbejdsrelationer i udsatte børns netværk - et narrativt perspektiv. Praksisfortællinger fra et fagligt fællesskab i socialpsykiatrien / af Arne Fribo og Susanne B. Rasmussen) ; Det narrative og vejledning (Eva Kragh: Sproget på arbejde - om narrativ vejledning)


Informationer og udgaver