Bøger / faglitteratur til børn


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. aug. 2002

af

af

Else Lerche

d. 19. aug. 2002

Vil man vide noget om ørne, giver denne fagbog mange rigtig gode oplysninger. Forlagsserien er lavet med henblik på undervisning, men er også meget velegnet i børnebiblioteket til opgaveskrivning og til børn, fra 11 år, der er fascineret af de store, flotte fugle. Af nyere titler findes i forvejen kun Kongeørn, 2001 og Den truede ørn, 1991. Tekst og illustrationer informerer detaljeret og grundigt i et åbent, overskueligt layout. Teksten går i dybden, og er skrevet i et klart, velstruktureret sprog. Faktabokse giver bl.a. talfakta om fuglene. Illustrationerne er udbredelseskort, farvelagte naturalistiske tegninger der bl.a. forklarer detaljer ved fuglene, fx flyveegenskaber, og velvalgte klare farvefotos. Bogen har register og litteraturhenvisninger, også til web-steder. Forsiden viser en flyvende ørn, bagsideteksten retter sig mod undervisning. Bogen beskriver grundigt de tre arter der yngler i Danmark, havørn, kongeørn og fiskeørn, bl.a. med udseende, adfærd, levested, yngel og jagt. Andre arter omtales kortere. Herudover er der mere generelle afsnit om synet på ørne op gennem historien, om deres udvikling, hvorfor de kan flyve, tilpasning til jagt o.m.a. Forfatteren har skrevet andre fagbøger, fx Byens miljø, 1995.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. aug. 2002

af

af

Thomas Sloth (skole)

d. 19. aug. 2002

Den eneste nyere bog, vi har om emnet ørne, er Kongeørn (01/24) og i sammenligning med den når denne bog længere omkring - samtidig med at der holdes en dansk vinkel. Bogen er oplagt til emnearbejde og månedsopgave for elever i overbygningen. På 48 sider nævnes de fleste af ørnearterne kort - mens man går i dybden med fiske-, hav- og kongeørn. Desuden beskrives generelle facts om ørnene såsom: historie, udseende og situationen i dag. Omkring beskrivelse af ørnenes indplacering i den systematiske oversigt over biologiens 5 riger savner jeg en mere uddybende beskrivelse. Det ændrer dog ikke på helhedsindtrykket af en god og gennemarbejdet bog. Den er sat i et overskueligt layout og illustreret med gode farvefotografier og -tegninger. Sproget svinger mellem faktuelle beskrivelser og kortfattet opremsning. Ferskenfarvede faktabokse supplerer teksten med uddybende forklaring eller med andre aspekter af emnet. Sidste side er reserveret til stikord og informationsoversigt. Bogen hører til serien Dyr på stribe hvor vi tidligere har set udgivelser om myrer og hvaler.


Folkeskolen

Årg. 120, nr. 1/2 (2003)

af

af

Niels Peter Riising

Årg. 120, nr. 1/2 (2003)