Bøger / faglitteratur / bibliografier

Offentlig arbejdsret


Beskrivelse


Offentlig arbejdsret adskiller sig på mange måder væsentligt fra den almindelige arbejdsret. Som udgangspunkt sker selve tilblivelsen af de gældende regler i offentlige ansættelsesforhold i et langt mere politisk system end på det private arbejdsmarked. Ansættelsesretlige regler inden for det offentlige suppleres endvidere af forvaltningsretlige regler og grundsætninger, som gør reglerne på det offentlige arbejdsmarked meget anderledes end reglerne på det private arbejdsmarked. Det komplicerer både overblikket over reglerne og regelanvendelsen. Hertil kommer særlige lovmæssige regler, som f.eks. tjenestemandsloven, de kommunale tjeneste-mandsregulativer og tjenestemandspensionsloven m.v. Denne kompleksitet i retsgrundlaget beskrives i bogen, og den giver læserne et kendskab til og overblik over retsreglerne på området. Bogen indeholder en lang række fortrinsvis nyere retsafgørelser til illustration af gældende ret.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 145], nr. 8 (2011)

af

af

Ole Hasselbalch

[Årg. 145], nr. 8 (2011)