Bøger / faglitteratur / lærebøger

Om at opdage : metodiske refleksioner over politiets undersøgelsespraksis


Beskrivelse


Politiets undersøgelsespraksis og efterforskning belyses ud fra forskellige metodologiske, erkendelsesteoretiske og videnskabsfilosofiske perspektiver, og der reflekteres over hvordan den professionelle opdager foretager skøn og slutninger der kan føre til politifaglig handling.