Bøger / faglitteratur / interviews

Om lidt er de borte : modstandsbevægelsens topfolk fortæller


Beskrivelse


Indeholder en samling af hidtil ikke offentliggjorte interviews foretaget af Anne Wolden-Ræthinge (alias Ninka) af 11 af modstandsbevægelsens topfolk vedr. disses syn på den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig samt modstandsbevægelsens indsats. Desuden seks kronikker i Politiken af samme forfatter om den tyske besættelse og modstandsbevægelsen.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. maj 2005

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 3. maj 2005

Journalist Anne Wolden-Ræthinge, nok bedre kendt som Ninka, gennemførte en serie portrætinterviews, "Modstand 1940-45", i 1991 i TV2. De pågældende interviews er efter let redigering nu tilgængelige i trykt form uden at det dokumentariske præg er sat over styr. Titlen refererer selvfølgelig til at besættelsen fandt sted for over 60 år siden, og at mange af tidens aktører er væk. Af de interviewede lever kun Jørgen Kieler medens andre navne som Frode Jakobsen, Fl. Juncker, Ole Lippmann m.fl. er borte. Indenfor portrætinterviewets rammer kommer elleve højt profilerede modstandsfolk til orde. Deres bevæggrunde, det kaos af såvel følelser som efterfølgende ønsker om aktiv handling og rationalitet, som besættelsen afstedkom, og som skulle komme til at determinere den enkeltes liv og gøren, kommer her op til overfladen. Nøgternt og usentimentalt, ikke meget "heart bleeding" som Fl. Juncker anfører, måske også forventeligt fra mennesker der har prøvet at leve så tæt på kanten i mange år. Ninka demonstrerer nu som før tilpas journalistisk nyfigenhed, men først og sidst også en portræt- og samtalekunst hvor formidling, empati og indlevelsesevne til stadighed er nærværende. Det samme kan siges om emne eller tema, hvorfor bibliotekerne i 60-året for befrielsen også må have deres opmærksomhed rettet mod denne titel.


Politiken

d. 11. maj 2005

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 11. maj 2005


Jyllands-posten

d. 10. maj 2005

af

af

Gerhardt Eriksen

d. 10. maj 2005


Berlingske tidende

d. 10. dec. 2005

af

af

Ditlev Tamm

d. 10. dec. 2005


Bogmarkedet

Årg. 151, nr. 9 (2005)

af

af

Jannik Lunn

Årg. 151, nr. 9 (2005)


Folk og kultur

2006

af

af

Esben Kjeldbæk

2006