Bøger / faglitteratur

Oplevelsesdesign : tilrettelæggelse af unikke oplevelseskoncepter


Beskrivelse


Oplevelser pirrer, fornøjer og adspreder. De er underholdende. Men oplevelser er også grundlag for hverdagserfaringer. Det er ved at opleve verden, at mennesket får et personligt forhold til sine omgivelser. Oplevelser kan derfor samtidig være udviklende. Oplevelsesøkonomi vedrører ikke kun kreative erhverv, kulturinstitutioner eller fritids- og turistbrancherne. Faktisk stammer en stor del af menneskers hverdagsoplevelser fra helt almindelige forbrugsvalg. Derfor er der også god økonomi i at udvikle oplevelsesdimensionen i service- og industrierhvervene. Denne bog viser, hvordan forretningskoncepter kan tilrettelægges, så de tilbyder kunderne mulighed for udviklende oplevelser. Dette sker ved hjælp af en række eksemplariske cases: fra Heineken Experience til indkøbscentre i New York og Wien, fra McDonald’s til Madeleines Madteater, fra Prada og Apple Store til Mercedes og Autostadt. Bogen tilbyder således begreber, teorier og analytiske værktøjer både til de læsere, der vil blive bedre til at forstå, hvad gode oplevelser er, og til de praktikere, som vil arbejde mere systematisk med tilvejebringelsen af udviklende oplevelser.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. sep. 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 15. sep. 2011

Henvender sig til studerende på videregående uddannelser, der beskæftiger sig med oplevelsesøkonomi, samt personer i praksis, der arbejder med oplevelser, konceptudvikling, turisme mv.

Bogen tager udgangspunkt i en fremstilling af, hvad det psykologisk set vil sige at opleve noget og den kompleksitet, der ligger i det. Bogens fokus er de mentale processer, som aktiveres, når mennesker forsøger at forstå, hvad det i grunden er, han eller hun oplever. Oplevelser forandrer, forundrer og forvandler, og bogen er fyldt med gode eksempler fra det virkelige liv lige fra restauranten, hvor man spiser i total mørke, forskellige oplevelsesbaserede butikskoncepter, Mercedes museet til McDonaldkonceptet. Den er illustreret med en række farvefotos, der giver lyst til at besøge de beskrevne steder. Men det er trods de spændende praksisbeskrivelser en teoretisk funderet bog, der er skrevet til folk, der arbejder professionelt med oplevelsesdesign i bred forstand. Alle 3 forfattere har tilknytning til Ålborg Universitet.

Der er udkommet en del litteratur om oplevelsesøkonomi og -design. Senest kom her tidligere på året Planlægning i oplevelsessamfundet, 2011, som mere var møntet på planlæggere og folk fra turistbranchen. I den aktuelle bog er æstetikbegebet og den psykologisk vinkel mere i fokus, så det i højere grad vil være universitetsmiljøet, som vil være målgruppen.

En teoretisk bog om oplevelsesøkonomi og -design.