Bøger / faglitteratur

På tværs af fag : fagligt samspil i undervisning, forskning og teamarbejde


Beskrivelse


Forfatterne undersøger formålet med det faglige samspil, bl.a. i gymnasiet, de mange forskellige former det kan antage, de typiske forhindringer og faldgruber, forskelle og ligheder mellem fagligt samspil på forskellige områder og hvordan samspillet opleves og gennemføres i praksis.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. sep. 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 9. sep. 2011

Fortrinsvis til gymnasielærere og undervisere på de videregående uddannelser.

Tværfaglighed og samarbejde på tværs af discipliner har været stigende i det sidste årti. Ikke mindst i gymnasiet efter den seneste gymnasiereform i 2005, men også indenfor forskning og større projekter på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Det kan være komplekse byggesager, eller det kan være børnesager i kommunerne, der kræver en palet af fagligheder. Bogens hovedforfatter anlægger en konstruktiv kritisk tilgang til temaet, på en og samme tid realistisk og skeptisk med det formål at forstå problemerne for at fremme det faglige samspil og dermed det potentiale, der ligger i det. Bogen reflekterer over og forsøger at besvare spørgsmål som: hvorfor er det overhovedet kommet så meget på dagsordenen, hvorfor er det en god idé, hvordan skaber det faglige samspil merværdi, og ikke mindst hvad er det, der ofte gør det svært og besværligt. Det er en antologi på et relativt højt teoretisk niveau, der kræver en del teoretisk baggrundsviden.

Emnet tværfaglighed er tidligere behandlet i Tværfagligt samarbejde, 2. udg. 2006, hvor det er sundhedsvæsenet, der er udgangspunktet for de mere generelle betragtninger. Ejrnæs: Faglighed og tværfaglighed, 2. udg. 2006 har pædagogisk og sundhedsfagligt personale som udgangspunkt i sin bog om samme problemstilling.

En antologi, der reflekterer over værdier og udfordringer i tværfaglighed, primært set i en gymnasial undervisningsmæssig kontekst.