Bøger / faglitteratur

Pædagogen i skolen : en værktøjskasse i trivsel og læring


Beskrivelse


Beskrivelse af rammerne for skolepædagogens arbejde og om, hvordan pædagogens faglighed og kompetencer kan indgå i det tværfaglige samarbejde på skolen.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. jan. 2016

af

af

Boy Olesen

d. 26. jan. 2016

Den nye skolereform angiver nye veje i samarbejdet med andre faggrupper i skolen, hvilket betyder en anden forståelse af pædagogens rolle. Bogen er en "værktøjskasse" til skolepædagoger, pædagogstuderende og andre med interesse for trivsel og læring i skolen.

Lærer og pædagog skal i samarbejde tage sig af den fag-faglige undervisning, men også den bredere og mere udviklingsmæssige kvalificering. Bogen indkredser den udfordring der ligger i at forstå den rolle og funktion, der er tiltænkt pædagogen i skolen. Bogen kommer omkring pædagogens faglighed i skolen, den positive psykologi og skoletrivsel og inkluderende miljøer. Bogens læringsafsnit præsenterer fx læringstrekanten, didaktikken i skolen for pædagoger, smtte-modellen og relationsmodellen. Læringsmålsfastsættelse, klasse- og læringsledelse og storyline som en vej til læring er andre områder, der bliver behandlet.

En rigtig god bog, der er spændende at læse fra ende til anden, men også meget velegnet som opslagsbog. I særdeleshed er de fyldige afsnit og kapitler om læring meget relevante for målgruppen og dens nye rolle i skolen. Pædagogernes erfaringer fra fritidspædagogikkens aktiviteter kan være vægtige bidrag til reformens krav om at skabe en varieret skoledag.

Kan i vid udstrækning sammenlignes med Skolens praksis.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 4. maj 2016

af

af

Pia Weise Pedersen

d. 4. maj 2016


Unge pædagoger

Årg. 77, nr. 1 (2016)

af

af

Klaus Kofoed-Heller

Årg. 77, nr. 1 (2016)