Bøger / faglitteratur

Plads til alle : specialpædagogik i normalundervisning


Beskrivelse


Viser hvordan man kan integrere viden og aspekter fra specialpædagogikken i normalundervisningen for at opnå den nødvendige opkvalificering og professionalisering af undervisningen i en mere inkluderende skole.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. juni 2012

af

af

Karsten Boll

d. 18. juni 2012

Målgruppen er de personer, der beskæftiger sig med inklusion, herunder lærere, pædagoger og studerende, som skal udforme og udfylde de målsætninger, der knytter sig til området. Bogen vil ligeledes kunne fungere som repetition af, hvorfor man er lærer/pædagog.

I et let tilgængeligt sprog har forfatteren i 9 kapitler forholdt sig til emnerne læring og undervisning samt deres forudsætninger. Derefter kommer et kapitel om specialpædagogik og diagnoser. Faglighed for alle og den professionelle lærer er ligeledes elementer i indholdet. Skolens miljø indgår ligeledes som en faktor. Dernæst beskrives opdragelse og lærerrolle og sansernes betydning. Afsluttende kapitel omhandler pædagogisk ledelse. Gennem hele bogen er der fokus på det lovgivningsmæssige om undervisning for alle og tilrettelæggelse for den enkelte. Selvom indholdet for den erfarne lærer virker som selvfølgeligheder, giver bogen en fin oversigt set med elev og forældre som vigtige samarbejdspartnere.

Der er skrevet en del om inklusion. Af andre gode titler kan nævnes Inklusion i klassens fællesskab og Ledelse i en inkluderende skole begge (12/10), som også tager fat på de væsentlige punkter for at opnå vellykket inklusion. Nærværende bog giver fint overblik.

Oplagt anskaffelse til lærerbiblioteket i skolerne og til forældrehylden på folkebiblioteket pga. sin overskuelighed og tilgængelighed.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 3. aug. 2012

af

af

Christina Krolmer

d. 3. aug. 2012


Specialpædagogik

Årg. 33, nr. 1 (2013)

af

af

Brian Degn Mårtensson

Årg. 33, nr. 1 (2013)