Bøger / faglitteratur

Udfordrende undervisning


Beskrivelse


Om hvordan skolen i praksis kan skabe gode læringsvilkår for de dygtige og højt begavede elever, da de er en vigtig del af hverdagens almene læringsfællesskaber.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. dec. 2019

af

af

Boy Olesen

d. 3. dec. 2019

Bogen forsøger at komme med svar på, hvordan vi i skolen tager hånd om de dygtige elever, så de også føler sig udfordret. For lærere, ledere og lærerstuderende fortrinsvis i grundskolen.

Bogen giver et bud på, hvordan skolen kan skabe en praksis, der giver gode læringsvilkår for de dygtige og usædvanlig højt begavede elever. Dygtige elever kan deles op i to kategorier, de højtpræsterende og de højt begavede. Det er ikke nok, at læreren synes, at disse elever præsterer godt, de skal også udfordres og selv opleve en faglig udvikling. De højtbegavede fordyber sig ofte i et interesseområde. Bogen omtaler, at dygtige elever kan blive underydere, når de oplever meningsløshed. Børn med fx skriftsproglige vanskeligheder og børn med diagnoser er også at finde i denne kategori af elever - her gælder det om at finde ind til potentialet hos den enkelte. Af yderligere indhold kan nævnes: ABC-modellen med de fire synsvinkler, kreative kompetencer og social drivkraft.

En god og overskuelig bog, der er velskrevet og som omhandler et meget relevant emne. Det er en kvalitet, at bogen har mange konkrete projekter fx lærerstyret makkerarbejde, talentspejdere, romanlæsning og omtalen af naturfagsprojektet Science Talent Genius. Det er tydeligt, at forfatteren har et godt indblik i grundskolens arbejde, og bogen vil derfor være meget velkommen.

Bogen kan relateres til De intelligente børn.