Bøger / faglitteratur / bibliografier

Politik i praksis


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Bent Birk Kristensen

2006

Tidligere MF Aage Frandsen fik i kraft af sin centrale position i SF indgående erfaringer med, hvorledes det politiske arbejde fungerer i praksis. Igennem flere år har han indsamlet materiale med henblik på en senere bogudgivelse, og det er denne indsigtsfulde og velskrevne bog, anvendelig i mange sammenhænge både uddannelsesmæssige og politiske, der her foreligger. Den er ikke sammenlignelig med andre bogudgivelser. Der er tale om en omfattende gennemgang i fire dele, som dykker ned under overfladen og belyser det politiske håndværk i dets forskellige aspekter. Efter en kort indledning hvor centrale politiske begreber omtales, og det politiske begreb defineres, følger et omfattende afsnit med gennemgang af udvalgte politiske sager. Hvad er der foregået under forhandlingerne, hvem har deltaget, hvad har været centralt, hvordan træffes beslutninger m.v.? Af sager gennemgås bl.a. finanslovsforhandlingerne fra årene 1995-2005, forhandlingerne om strukturreformen og forhandlinger om forskellige uddannelsesreformer. I alt gennemgås 12 områder/sager. I afsnit tre skildres en række aspekter af det politiske arbejde: hvordan behandles lovforslag, hierarkiet i Folketinget og dets betydning, parlamentarisk skik og de folkevalgtes liv, kontakter til interesseorganisationer, forhold til presse m.v. Det afsluttende kapitel er overvejelser om magt og indflydelse og folkestyrets tilstand.


Weekendavisen

d. 29. dec. 2006

af

af

Arne Hardis

d. 29. dec. 2006


Politica

Årg. 39, nr. 1 (2007)

af

af

Jørgen Grønnegård Christensen

Årg. 39, nr. 1 (2007)