Bøger / faglitteratur til børn / vejvisere, medlemsfortegnelser o.l.

Fugle i farver


Beskrivelse


En generel beskrivelse af fuglelivet i Danmark samt en gennemgang af 267 forskellige fuglearter ordnet efter familier. Hver fugl beskrives gennem et farvebillede og en kort omtale af kendetegn, forekomst, levevis, træk og overvintring.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. juli 2006

af

af

Per Månson

d. 7. juli 2006

Klassikeren blandt fugleguider (første udgave kom i 1956) har med den nye udgave fået en ansigtsløftning. Først og fremmest er Henning Anthons og Karl Aage Tinggards originale tegninger for første gang skiftet ud med Carl Christian Toftes (der bl.a. har illustreret Politikens store fuglebog) efter min mening mere dynamiske akvareller. Formatet er øget, så der er plads til flere illustrationer af samme art, da næsten alle arter får en hel side til rådighed. Artsantallet er øget fra 256 til 267 og skulle dække alle de mest sandsynlige at møde i Danmark. Der har dog også sneget sig et par ind, der endnu aldrig er observeret herhjemme. Indledningsteksten er kortere, mens artsbeskrivelserne er lidt længere opdateringer af de tidligere udgavers tekst. Endelig medfølger for første gang en cd med 95 fuglestemmer. I forhold til samme forlags Fugle, der er udkommet i år (med Anthons tegninger), er der ca. dobbelt så mange arter. Politikens fugleguide er mere kortfattet, men med alle europæiske arter, mens Politikens fuglebestemmelsesbog er mere uddybende med næsten samme udvalg som Fugle i farver. Begge de sidste har Peter Hayman som tegner.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Møller

d. 18. dec. 2018

Fugle i farver er siden 1952 udkommet i 12 udgaver med større eller mindre revisioner, og den er stadig en nyttig guide til bestemmelse og beskrivelse af dansk fugle. Nu foreligger 13.reviderede udgave. Hoveddispositionen er den kendte. Først de velkendte farvetegninger af ca. 250 fuglearter, som er alle danske herboende og gennemtrækkende fugle, bortset fra nogle meget sjældentforekommende. Derpå korte beskrivelser af arterne med omtale af størrelse, udseende, udbredelse og adfærd. En del afarterne vises desuden i en sort-hvid tegning, som de tager sig ud i flugten.Dansk og latinsk artsregister og litteraturhenvisninger. I den nye udgave er fuglene stillet op i en rækkefølge, som er almindelig i de fleste fuglebøger i dag. Ca. 10 arter, som er meget sjældne iDanmark er skiftet ud med 10 mere relevante arter. Litteraturlisten er udvidet. Teksterne er nyskrevne. De har omtrent samme omfang og indhold som i 12. udgave fra 1990. For enkelte fuglearter erder sket ændringenforekomstantal og udbredelsesområder, og det får man oplysninger om i denne nye udgave.


Jæger

Årg. 7, nr. 12 (1998)

af

af

Carsten Dahl-Hansen

Årg. 7, nr. 12 (1998)


Kristeligt dagblad

d. 8. okt. 1998

af

af

Hans Harrestrup Andersen

d. 8. okt. 1998


Skoven

Årg. 30, nr. 11 (1998)

af

af

sf

Årg. 30, nr. 11 (1998)