Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Politikens store naturbog


Beskrivelse


Forlaget skriver: Opslagsværket for hele familien beskriver i Út bind alle grupper af planter og dyr. Overskueligt og meget flot illustreret naturleksikon." Jyllands-Posten. Målgruppe: Fra 12 år".

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Møller

d. 18. dec. 2018

Hele Europa er området for denne store naturbog. Områdets pattedyr, fugle, krybdyr, padder, fisk, insekter, planter, træer og svampe gennemgås. For fugle og pattedyrs vedkommende omtalessamtlige europæiske arter, for de øvrige kun et udvalg af særligt almindelige eller interessante arter. Hver art vises i en farvetegning til bestemmelse, og i en middellang beskrivelse omtalesartens udseende, størrelse og levevis. Fuglenes og pattedyrenes udbredelse vises desuden på et lille landkort for hver art. Der er som et mindre indslag store farvetegninger af 10 europæiskebiotoper som løvskov, granskov, tundra, kyster m.m. og en del særlige temaer beskrives i små indskudte afsnit med billeder eller diagrammer. Illustrationerne er fine og beskrivelserne dækkende foret opslagsværk. De supplerende tegninger og fotos er også af god kvalitet. Artsbeskrivelserne, som udgør langt hoveddelen af bogen, findes i eksisterende håndbøger på ethvert bibliotek.Biotop-beskrivelserne findes bl.a. i GeraldDurrell: Min naturbog, 1983. Hererintet nyt stof. Men i sin helhed er bogen flot, inspirerende og overbliksgivende.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Det er ikke pral. Der er faktisk tale om en meget stor og flot naturbog. Knap 2 kg. koncentreret viden om Europas flora og fauna. Den er af engelsk oprindelse. Efter en kort indledning ombogens anvendelse tager den fat på at fortælle om vilde planter, træer og buske, bregner og mosser, svampe, tang, pattedyr, fugle, krybdyr og padder, fisk samt hvirvelløse dyr. Hvert afsnitindledes med generelle oplysninger. Herefter gennemgås de enkelte arter. Indimellem er der beskrivelser af forskellige biotoper. Der findes til hver art gode, tydelige farvetegninger samt retkortfattede oplysninger om levevis, udbredelse og forekomst i Danmark. På hvert opslag er der også mindst et farvefoto af fornem kvalitet. Bagest findes stikordsregister med både danske ogvidenskabelige betegnelser. Det er bogens formål at give læseren mulighed for at artsbestemme en del af Europas plante- og dyreliv. For pattedyr og fugles vedkommende er det lykkedes fint. Hermangler kun få arter. Mange af vorealmindeligt forekommende planter, snegle og insekter kan dog ikke findes i bogen. Selv om den er tyk, kan den naturligvis ikke indeholde hele vor mangfoldigenatur. Bogen er skrevet for naturinteresserede voksne. På skolebiblioteket kan den bruges som opslagsværk for større elever.


Flora og fauna

Årg. 102, h. 3 (1996)

af

af

Ernst Torp

Årg. 102, h. 3 (1996)


Jyllands-posten

d. 12. mar. 1994

af

af

JP.

d. 12. mar. 1994


Urt

Årg. 18, nr. 3 (1994)

af

af

Søren Grøntved Christiansen

Årg. 18, nr. 3 (1994)