Bøger / faglitteratur

Relationel tilblivelse : videre fra individ og samfund


Beskrivelse


Om relationer og fællesskaber som et alternativ til den individualistiske menneskeopfattelse, der præger den vestlige civilisation.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. juni 2010

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 2. juni 2010

Bogen er tiltænkt fagfolk som psykologer, pædagoger og H.R.-konsulenter. Også andre kan have glæde af bogen eller dele af den.

Psykologen K.J.G. beskæftiger sig med emnet relationelle netværk som et alternativ til den individualistiske menneskeopfattelse, der præger den vestlige civilation. I bogens første del tager K.J.G. afsæt i dybdepsykologien og afvejer relationer i forhold til "den afgrænsede væren" eller selvet. Han påviser her, hvor meget fællesskabet med andre former os, og i hvor høj grad vi dannes i samspillet med andre. Anden del handler om, hvordan hverdagen beriges ved det gensidige, og hvordan barrierer af forskellig art netop efterlader os fattigere, hvis de ikke overvindes. Tredje del drejer sig om den professionelle tilgang til relationel tilblivelse. Her tænkes på undervisning, terapi og organisation. Del fire har overskriften "Fra det moralske til det hellige". Her nærmer K.J.G. sig buddhistisk filosofi og inddrager bl.a. meditation som en måde at blive ét med omverdenen på. Bogen er illustreret med forskellige kunstneres billeder, (blad)tegninger og fotografier og med anekdoter fra dagliglivet. Tonen er uhøjtidelig. Noter, litteraturhenvisninger, registre.

I 2009 kom Fokus på relationer : psykiatri i praksis.

Med sin grundighed er dette bogen om relationer i psykologien.