Bøger / faglitteratur

Relationsarbejde i børnehaven : erfaringer fra Langebæk Kommune


Beskrivelse


Om børnehaverne i Langebæk Kommunes arbejde med at styrke den enkelte medarbejders professionelle relationskompetence m.h.t at indgå i og fastholde relationer med børnene. Desuden beskrives teorien bag relations- og resourceorienteret pædagogik, og der præsenteres forskellige metoder og redskaber til at arbejde med relationskompetence i børnehaver.