Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Religion i øjenhøjde


Beskrivelse


Fire unge med hver sin religiøse og kulturelle baggrund fortæller om, hvad religionen betyder for deres liv. Desuden redskaber til analyse af myter, ritualer mv. samt studiespørgsmål til hver af de fire religioner.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Hans-Christian Uth

2008

Til undervisning på folkeskolens ældste klassetrin; evt. til elevers selvstændige arbejde med opgaver. I undervisningssammenhænge vil bogen kunne anvendes i sin helhed eller i brudstykker alt efter tidsramme og organisationsform.

Gennem fire unge menneskers beretning om deres religiøsitet inden for de tre monoteistiske religioner samt buddhismen gives et billede af religionernes indhold og betydning i det moderne samfund. Der indledes med et kapitel om bogens hensigt og en definition samt karakteristik af religion. De fire religioner gennemgås via personlige beretninger, men ud fra samme skabelon: Min tro, Ritualer, "Kirkerummet", Min hverdag. Hver af de fire beretninger suppleres med faktasider, og de afsluttes med spørgsmål til de enkelte afsnit og til religionen som sådan. Bogen afsluttes med et kapitel, hvor religionerne anskues i et personligt og samfundsmæssigt perspektiv, og hvor de fire religioner sammenlignes. Kapitlet rummer en lang række spørgsmål/opgaveforslag, og det rummer tre skemaer som kan anvendes i arbejdet med den enkelte eller alle religionerne. Bogen er gennemillustreret af stemningsskabende og dokumenterende farvefotos. Dens stikordsregister er for lille af omfang og virker noget tilfældigt.

I 2007 udkom tre-bindsværket Tre religioner. Dette behandlede de monoteistiske religioner bl.a. ud fra litterære og billedkunstneriske vinkler.

Et engagerende og meget fleksibelt materiale, som vil kunne danne fundamentet for en multikulturel/pluralistisk religionsundervisning.


Folkeskolen

Årg. 125, nr. 16 (2008)

af

af

Birgitte Maria Smidt

Årg. 125, nr. 16 (2008)