Bøger / faglitteratur

Robert A. Dahl


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. juni 2011

af

af

Søren Brunbech

d. 22. juni 2011

Præsentationen af den fremtrædende politolog Robert A. Dahl og hans tanker om magt og demokrati retter sig mod universitetsstuderende, men kan også bruges i gymnasiernes samfundsfag og af den almindeligt samfundsinteresserede læser.

Serien om statskundskabens klassikere er her nået til den amerikanske politolog Robert A. Dahl (1915-). Palle Svensson fra Institut for Statskundskab, Århus Universitet redegør for og diskuterer Dahls vigtige bidrag til studiet af magt og demokrati. Dahl sondrer mellem demokrati som ideal og demokrati som faktisk eksisterende styreform. Han bruger termen polyarki om det repræsentative demokrati, vi praktiserer i dag. Polyarkiet omfatter en række institutioner, der er nødvendige for at realisere den demokratiske proces i store og komplicerede samfund, og han undersøger, hvordan de etableres og hvordan de udvikles i retning af et fuldgyldigt demokrati. Fremstillingen er uden brug af mange fagtermer. Bagest gengives udvalgte tekster af Dahl, der ikke tidligere har været oversat.

På dansk foreligger Robert A. Dahls Om demokrati, 2000. Blandt flere andre værker der beskæftiger sig med demokratibegrebet er den omfattende Demokrati som styreform og som ideologi, 2010 af Mogens Herman Hansen.

En kort præsentation af én af vor tids fremmeste demokrati-teoretikere. Skrevet i et sprog så den også kan læses uden for målgruppen af universitetsstuderende.


Økonomi & politik

Årg. 85, nr. 2 (2012)

af

af

Christian F. Rostbøll

Årg. 85, nr. 2 (2012)