Bøger / skønlitteratur til børn / tegneserie

Robinson Crusoe


Beskrivelse


Forkortet og bearbejdet udgave af fortællingen om den eventyrlystne Robinson, der forliser med sit skib og skylles i land på en øde ø, hvor han kommer til at tilbringe 28 år.

Anmeldelser (19)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

P. Priess Sørensen (skole)

d. 18. dec. 2018

Det ser ud til at vi med denne udgave af Robinson Crusoe har fået afløsningen for den over 20 år gamle Gyldendals-udgave. Skønt Sesamudgaven kun er på 112 sider er alle væsentlige ting tagetmed, så det er stadigvæk en spændende og realistisk bog. Genfortælling og bearbejdelse er udført af Grete Juel Jørgensen i et nutidigt sprog, som sammen med den gode typografi gør bogen læselig forde 11-13 årige. I 1978 udgav Lademann en ret fri bearbejdelse af Defoes Robinson Crusoe med en hel del illustrationer. Denne Sesam-udgave har ingen illustrationer, men den forekommer meget mereanvendelig i børne- og skolebiblioteker.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lone Svanholm (børn)

d. 18. dec. 2018

Igen en klassiker fra Sesam bearbejdet af Grete Juel Jørgensen for børn, for hvem Gyldendals udødelige er for vanskelige, og Gads lette er for nemme. I denne udgave er hele fortællingen omRobinson Crusoe holdt i jeg-form, ikke kun dagsbogsoptegnelserne, dette gør bogen nemmere og egentlig mere spændende at læse for børn, idet de lange, sværere beskrivelser er borte uden at ødelæggehandlingen. En tiltalende Robinson Crusoe-udgave, der kan læses fra ca. 9 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Birger Hoff (skole)

d. 18. dec. 2018

I 1719 skrev Daniel Defoe romanen om Robinson Crusoe, sømanden, der lider skibbrud og som eneste overlevende bjærger sig i land på en øde ø, hvor han lever godt 27 år. Historien er kendt ogelsket verden over. Mogens Boisen har i samarbejde med Dansklærerforeningen og Nyt Dansk Litteraturselskab for første gang i en dansk udgivelse baseret oversættelsen på Defoes originaludgave og deter en flot gennemarbejdet præstation. M.B. gennemgår i et forord bl.a. 'problemer' ved oversættelsesarbejdet og påviser flere steder i bogen eksempler på Defoes mangelfulde revision afmanuskriptet. Gert Emberg sætter i et efterskrift R.C. ind i en historisk og litteraturhistorisk sammenhæng. Han kommer bl.a. ind på forskellen mellem denne og Campes udgave 1799, som fik storudbredelse. Historien er i utallige versioner blevet omarbejdet for børn, og mere end nogen anden har den fascineret generationer. Den er blevet 'drengebogen'! Denne udgave er dog for voksne, menmed den popularitet historien stadignyder og da 'Robinsonader' ikke er et glemt tema i undervisningen, er det ikke nogen urimelig anskaffelse. Interesserede elever (ældste årgang) og lærere vilhelt sikkert finde glæde ved at rejse af sted i selskab med denne 'original'.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. okt. 2011

af

af

Marianne Majgaard Jensen

d. 10. okt. 2011

En klassiker, der både er lystlæsning som en god historie og velegnet til opgaver på gymnasieniveau og opefter.

Daniel Defoe (1660-1731), engelsk forfatter og samfundsdebattør, skrev Robinson Crusoe i 1719. Den blev straks en stor succes. Historien er velkendt: Den unge, ubesindige Robinson trodser sin fars formaninger og stikker til søs. Han forliser og kommer i land på en øde ø, hvor han lever i 27 år. Her opbygger han en tilværelse med agerbrug og husdyrhold, inden mødet med Fredag bliver hans vej væk fra øen. Romanen kan læses som en eventyrlig fortælling, men kan samtidig ses som en beretning, der priser borgerlige dyder som individualisme, regelmæssighed, selvdisciplin, arbejdsomhed og foretagsomhed; tilsyneladende styret af religiøs ydmyghed - den er dog tilpasset individualiteten og foretagsomheden. I den optik er det en fortælling om en ny historisk epoke, der slår igennem som kulturbærende, og dermed er Robinson Crusoe en forløber for den moderne roman, som opstod i 1700-tallet. Forord af Mogens Boisen, efterord af Gert Emborg og litteraturliste fra 1987-udg. Sproget er levende og nutidigt. Godt layout, bagsideteksten giver en fin præsentation.

Robinson Crusoe kom på dansk 1744-45 og er siden udgivet i mange udgaver, både til voksne og (forkortede) til børn. Denne 2. udgave er ikke væsentligt ændret i forhold til Dansklærerforeningens fra 1987.

En af verdenslitteraturens klassikere - stadig spændende lystlæsning og samtidig velegnet til opgaver.


Bibliotekernes vurdering

d. 21. juli 2020

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 21. juli 2020

To letlæste klassikere. Læs om den eventyrlystne "Robinson Crusoe", der forliser med sit skib og skylles i land på en øde ø. Læs i Skatteøen om drengen Jim, der finder en gammel sømands skattekort. Sammen med stedets læge og godsejer sejler Jim ud med skibet Hispaniola for at finde skatten. Fra 9 år.

Maj Bylocks to genfortalte klassikere om "Robinson Crusoe" og "Skatteøen" kommer her i en ny oversættelse. Vi læser om, hvordan Robinson Crusoe overlever på en øde ø. I Skatteøen følger vi Jims skattejagt og kamp mod pirater og sørøvere. Hver bog indledes først med en indholdsfortegnelse og derefter en kort introduktion som forforståelse til læseren. Undervejs er der små sort/hvide tegninger. Teksten og fortællingen lægger sig tæt på de oprindelige romaner, men er tilpasset i sprog og udvælgelse af indhold til aldersgruppen.

Klassikere er klassikere, fordi de stadig kan fange læserne efter mange år. Det gælder også disse to. Fortællingerne er selvfølgelig meget beskåret, men teksten er stadig levende og velskrevet på en måde, der vil fange unge læsere. De sort-hvide tegninger er med til at understrege, at fortællingerne foregår for mange år siden og slår stemningen an sammen med den korte introduktion i begyndelsen af hver bog.

Er man vild med klassikere kan det anbefales at læse de andre nyoversatte titler i serien fx Robin HoodOliver Twist og Oliver TwistEr man vild med klassikere kan det anbefales at læse de andre nyoversatte titler i serien fx Robin Hood og .


Bibliotekernes vurdering

d. 11. aug. 2017

af

af

Poul Flou Pedersen

d. 11. aug. 2017

Den kendte klassiker genudgives her i Aslaug Mikkelsens oversættelse, der udkom første gang i 1909. For alle, der holder af en god roman.

Daniel Defoes historie om Robinson Crusoe udkom første gang i 1719 og blev en stor succes. Vi hører om den unge englænder, Robinson, der trodser sine forældres indtrængende råd om at få en god og solid uddannelse, men i stedet forfølger sin eventyrlyst og drager på langfart. Han undslipper de mauriske slavehandlere og kommer til Brasilien. På et nyt togt kæntrer Robinsons skib, og han redder sig alene i land på en øde ø, hvor han efterfølgende opholder sig i 28 år. Vi hører om, hvordan han selv fremstiller redskaber, bygger sig et hus og en båd. Da han sejler rundt om øen, opdager han, at øen ikke er ubeboet. Der bor nemlig også kannibaler her, og en af deres fanger løber bort og kommer hen til Robinsons hus. Det er Fredag, som siden bliver Robinsons gode ven, og siden kommer de tilbage til England.

En skøn historie, som fortsat fascinerer med sine mange praktiske ideer og anvisninger på fremstilling af redskaber mv.

Den seneste nyoversættelse af Robinson Crusoe udarbejdede Mogens Boisen for Dansklærerforeningens forlag i 1987, og den er siden udgivet i Rosinantes klassikerserie i 2011: (Ved Mogens Boisen). Den er langt at foretrække fremfor Aslaug Mikkelsens oversættelse fra 1909, hvor det er tydeligt, at sproget var meget anderledes for over hundrede år siden.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. juni 1999

af

af

Lars Damm Jensen (skole)

d. 16. juni 1999

Bogen, der udgives i serien Klassiske historier er dels en kraftig bearbejdet og forkortet udgave af Defoes fortælling, dels giver den en lang række historiske baggrundsoplysninger om forfatteren og samtiden, midten af 1600-tallet. Historien om den skibbrudne Robinsons liv på den øde ø i over 30 år gengives i hovedtræk og har sammenhæng for førstegangslæseren. Alle opslag er illustreret, dels med situationer fra historien, og dels med en række inserater til forklaring, forståelse og uddybning af hændelser og forhold af betydning for Robinson. Derudover en række leksivisuelle opslag af mere uddybende karakter med temaer som erobringen af den nye verden, en sømands liv i 1600-tallet, en skitse som man forestiller sig Robinsons ø, samt et opslag om Defoes liv. Bogens styrke er de mange facts og oplysninger, der danner baggrund for romanen, og de vil forhåbentlig give læserne i 5.-7. klasse mod på at gå i gang med en mere fyldig udgave af historien om Robinson Crusoe.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. juni 1999

af

af

Ulla Harne

d. 16. juni 1999

En meget kort og meget farverig gengivelse af den berømte roman. Den er efterhånden udkommet i et utal af udgaver, og denne nye udmærker sig især ved de farvestrålende illustrationer og de mange facts fra tiden, som ledsager teksten. Bogen starter med et dobbeltopslag om erobringen af den nye verden i det 15. og 16. århundrede, og så følger selve romanen, der er genfortalt i 12 korte kapitler. Alle de mest kendte begivenheder er med fortalt i et enkelt og mundret sprog i jeg-form. Udover farvetegningerne af Julek Heller er bogen illustreret med fotos, kort og tegninger. Der afsluttes med en rekonstruktion af Robinsons ø samt et opslag om forfatterens liv og enkelte af de mange filmatiseringer. Bogen kan læses fra ca. 11 år og kan også bruges til oplæsning.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lone Jack Hansen (børn)

d. 18. dec. 2018

På 31 sider med mange illustrationer fortælles hele Robinson Crusoe's liv og levned. D.v.s. at al overflødig snak er væk, og kun handlingsskelettet er tilbage. Således bliver historien megetlet forståelig og kan læses op for børn fra 5-6 år og selvlæses fra ca. 9 år. Bag på omslaget siger forlaget, at bogen er for større børn og unge; ja, måske for dem, der ikke orker en mange sidertyk bog eller er en smule læsesvage, teksten er to-spaltet men ellers ikke speciel letlæselig. Illustrationerne af Maraya er dårlige og giver ikke bogen en værdi, der gør den købeværdig.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Per Priess Sørensen (skole)

d. 18. dec. 2018

En Lademannudgivelse på 28 sider, format 24,5 X 32 cm, som er oversat af Sonja Fjennell. Der er her tale om en ret fri bearbejdelse, nærmere forkortning, af Defoes Robinson Crusoe medhovedvægten lagt på de mest spændende episoder. Den tospaltede opsætning og tydelige typografi kan måske hjælpe på læselysten, men nok så vigtig er de ret store farvede illustrationer, som er afnogenlunde kvalitet. Disse illustrationer, som findes på næsten alle sider, vil helt sikkert interessere de 9-12-årige; men m.h.t. letlæselighed er Gads udgave af Robinson Crusoe (ved ElseSchiøler) dog væsentlig bedre. Selvlæsning fra 11 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 14. nov. 2005

af

af

Britta Liboriussen

d. 14. nov. 2005

5. udgave i Gyldendals udødelige. Tekst, forside og illustrationer er som 3. oplag Gyldendals ungdomsbøger fra 1969. som jeg har haft mulighed for at sammenligne med. Desværre er nærværende bog trykt på tyndt, billigt papir. I forhold til 4. udgave Månedens klassiker fra Gyldendal, 1995, og 2. udgave Gyldendals udødelige, 1991, er forsiden ændret til den, synes jeg, bedre forside fra 1969. Også her forekommer papirkvaliteten ringere.Der er efterhånden mange udgaver af bogen, men for gode læsere fra 11 år er denne udgave værd at læse. Det lidt gammeldags sprog giver stemning til den gamle historie fra 1719. Her er i sandhed tale om en klassiker. Jeg greb bogen med en vis nervøsitet. Nu skulle en af barndommens klassikere igen miste sin magi ved genlæsning efter mange år. Sådan gik det ikke. Robinson griber og fascinerer stadig. Robinson er politisk ukorrekt. Synet på andre racer er helt og aldeles præget af sin tid, men det bærer læseren over med. En voksen, der læser bogen sammen med børn, kan eventuelt bruge lejligheden til at tale med børnene om menneskesyn før og nu. På en anden måde er Robinson dog hypermoderne, nemlig som repræsentant for det enkle liv. Her er en, der af nød må indrette sig enkelt, men når til den erkendelse, at han har, hvad han skal bruge. En anskaffelse for alle de biblioteker, hvor Gyldendals udgaver er slidt op.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ulla Harne

d. 18. dec. 2018

Ny og anderledes udgave af den gamle klassiker, illustreret med flotte farvetegninger af Laurence Sartin og oversat fra tysk. I femten kapitler får vi de vigtigste begivenheder i Robinsons livfra hans uoverensstemmelser med sin familie og til de sidste dage på den øde ø. Teksten er trykt i to spalter, og tegningerne breder sig hen over siderne og kommenterer og uddyber fortællingen.Robinson fortæller selv sin historie i et enkelt og ligefremt sprog, som dog har beholdt sin gammeldags tone. Glæden ved at finde sin egen vej, at klare sig på trods af alle farer og at opleve ogudnytte naturen og dens ressourcer fremgår tydeligt af bogen i både tekst og illustrationer. Bogen udfylder et hul i børnebibliotekernes bogbestand som en enkel og let læst Robinson til oplæsningfra ca. 7-8 år og til selvlæsning fra ca. 11 år. Det er en flot bog i næsten kvadratisk format med en tegning af Robinson i sin udhulede træstammebåd på forsiden. Jeg tror bogen vil blive bedstudnyttet ibørnebibliotekerne på læs højt-hylderne for de ca. 7-11-årige.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jørgen Lund (skole)

d. 18. dec. 2018

Denne udgave er stærkt forkortet og på enkelte punkter forandret. Den stærkt religiøse og lidt naive Robinson er væk, og tilbage er en konstant angst Robinson. I et moderne, læsevenligt sprogbliver Robinson gjort mere tidløs, end vi er vant til. Med sine mange smukke og flotte illustrationer-heraf en del store og en del dobbeltsidede - bliver bogen en slags billedbog, men dog ikkeudpræget nem at læse, men givetvis en attråværdig bog for de 11 -12-årige selvlæsere. Det, som bogen taber ved sine udeladelser, vinder den ved det tætte samspil mellem tekst og billeder. Enkeltesteder erstatter et billede en hel forklaring. Bogen har ikke nogen klart formuleret morale, men det er en gennemført flot og smuk bog til de yngre selvlæsere. Hvad man som voksen læser måske kansavne mest, er fornemmelsen af, at Robinson er så længe på øen, som han vitterligt er. Dette fornemmes i denne udgave bedst ved en billedsammenligning.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. feb. 1998

af

af

Poul-Erik Friis-Larsen (skole)

d. 16. feb. 1998

Denne oprindelige voksenroman findes i et utal af forskellige versioner på dansk mere eller mindre bearbejdet til børnebog. Dansklærerforeningens oversættelse efter 1. udgaven (1719) fra 1987 er på ca. 300 sider. De fleste tilgængelige udgaver beregnet til børn ligger på mellem ca. 100 og 200 sider. Det, der normalt udelades, er Robinsons lange religiøst/filosofiske overvejelser og mange af de utroligt detaljerede beskrivelser af det daglige arbejde i kampen for overlevelse. Således også her. Tilbage (på bogens 90 sider) er der en spændende historie fortalt i et godt og let læseligt sprog tilsat mange fine, beskrivende s/h tuschtegninger og en appellerende forside med et farvebillede af Robinson og papegøjen Polly i en ramme, der passer fint til serietitlen Zoom ind klassiker. Bogen kan selvlæses fra 3. klasse. Senere i skoleforløbet kan den sammen med andre og sværere udgaver anvendes i en differentieret værklæsning.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. feb. 1998

af

af

Lotte Lykke Simonsen

d. 16. feb. 1998

Her er chancen for at alle børn fra 10 år selv kan læse en af de store klassikere. Her er nemlig historien om Robinson Crusoe - fortalt så alle kan være med - i en ny serie Zoom ind klassiker. Det er fortællingen om den eventyrlystne Robinson, der forliser med et skib og lander på en øde ø, hvor han kommer til at tilbringe de næste 28 år. Det er også historien om hans venskab med Fredag og om alle de farer der lurer overalt. Historien er meget tro overfor den originale fortælling. Der er mange detaljer, som ikke er med i denne forkortede og bearbejdede udgave, men jeg synes alligevel, at det er lykkedes at få en spændende og sammenhængene historie sat sammen. Teksten er sat med store typer og sammensatte ord er markeret med bindestreg. Sætningerne er forholdsvis korte, og der er illustrationer der gør, at historien er lettere at gå til. Illustrationerne er tegnet i en s/h streg og gengiver fint den stemning der er i bogen. Bogens omslag er stribet i to farver med et billede af Robinson på forsiden. Bagsideteksten giver et fint indtryk af bogens handling. I serien er også udgivet Gullivers rejser af Jonathan Swift.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lone Svanholm (børn)

d. 18. dec. 2018

Denne Robinson Crusoe-udgave er oversat fra engelsk og er fortalt i jeg-form. Dette varierer fra udgave til udgave og har egentlig ikke nogen betydning for handlingens forløb, men jeg-formengiver en bedre fornemmelse for Robinsons tilværelse på den øde ø, gør hans trængsler og hans eventyr mere nærværende. Sprogligt er denne udgave en smule svær at læse for børn, gammeldags, lange,snirklede sætninger og gammeldags vendinger er bevaret, l'/i sides ordforklaringer. De 168 tættrykte sider uden illustrationer yder handlingen retfærdighed. Men bogens udstyr er ringe, tyndt,avisagtigt papir, hvor forrige sides tryk skinner igennem. Selve trykket er med "tynde" bogstaver, der er ubehagelige at læse. På børnebiblioteket har vi i forvejen mulighed for at have en rækkegode udgaver af Robinson Crusoe. Svend Otto's farvestrålende omslagsillustration viser den klassiske sivklædte Robinson i en spændende situation.


litteratursiden.dk

d. 21. nov. 2011

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 21. nov. 2011

Uanset med hvilke litterære briller man læser romanen, er den en ubestridt klassiker i kraft af sin eventyrlige og fascinerende historie, der gør den til et uopslideligt stykke populærlitteratur. Defo...


Weekendavisen

d. 11. nov. 2011

af

af

Lars Bukdahl

d. 11. nov. 2011Informationer og udgaver