Bøger / faglitteratur

Romerske kejsere : livet ved det kejserlige hof og under felttog


Beskrivelse


I bogen gives et samlet billede af de romerske kejsere og deres verden suppleret med talrige citater fra gamle kilder samt kortfattede biografier om alle kejserne.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. sep. 2010

af

af

Hans Michelsen

d. 28. sep. 2010

Henvender sig til alle der er bredt interesseret i antikkens historie. Er velegnet til opgaveskrivning.

I bogen berettes i tematiske kapitler bl.a. om imperiets grundlæggelse og de forskellige veje til magt, om kejserlige byggeprojekter i Rom og Konstantinopel og om kejserne, når de var på felttog. Bogen spænder over 5 århundreder og da kejserne gennemgås kronologisk får læseren også repeteret de store linjer i romerrigets historie indtil dets afslutning i 476. Bogens intention er at beskrive kejsernes dagligdag, dvs. hvordan man blev kejser, den offentlige administration, byggeaktivitet og ikke mindst deres gerning som hærførere. Det er en meget velskrevet og godt illustreret bog. I den afsluttende litteraturliste er der desværre ikke optaget danske titler. Forfatteren er tysk af oprindelse og nu lektor i antikkens historie ved Liverpools Universitet. Ikke andre bøger af ham på dansk.

Om Rom og kejserne se bl.a. Politikens bog om romerne, 2008 og Romernes kejsere, 2007. Hertil kommer nogle af de klassiske tekster som bl.a. Flavius Josefos Den jødiske krig, 1999.

God, velskrevet oversigtspræget gennemgang af kejsernes dagligdag. Teksten suppleres godt af de rigelige og velvalgte illustrationer, som bidrager til en god læseoplevelse. Til forskel fra nogle af de ovennævnte værker, går denne ikke så meget i dybden med almindelige romeres hverdagsliv, men dens styrke er, at den holder sig til kejsernes professionelle liv. Den samlede biografiske oversigt over kejserne er nyttig.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 188 (2011)

af

af

Kai Verner Nielsen

Nr. 188 (2011)