Bøger / faglitteratur

Sådan håndterer du konflikter : situationel konflikthåndtering i pædagogisk arbejde


Beskrivelse


Den situationelle konflikthåndtering som forfatteren her beskriver giver den professionelle en dybere forståelse for konfliktsituationer og deres opståen, en struktureret tilgang til håndtering af konflikter samt redskaber til konfliktløsning.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. apr. 2011

af

af

Hans-Christian Uth

d. 18. apr. 2011

Bogen udgør en forståelsesramme og et værktøj for lærere og pædagoger i deres uddannelse, forberedelse og daglige arbejde. I særdeleshed relevant for AKT-personale.

Bogen lægger ud med at definere og karakterisere konflikter i pædagogisk arbejde, og det klargøres, at der kan arbejdes med konflikthåndtering på tre niveauer: institutions- , gruppe- og individniveau. Bogen beskæftiger sig først og fremmest med individniveauet. Herefter behandles tre grundliggende motiver for konfliktadfærd: effektadfærd, grænsesøgende adfærd, kriseadfærd. De tre adfærdsformer beskrives udførligt, bl.a. med cases fra hverdagen, og der gives forklaringer og handleanvisninger. Skemaer, diagrammer og lister er med til at eksplicitere og tydeliggøre metoder og pointer. Et kapitel beskæftiger sig med verbal og nonverbal kommunikation,hvor der igen gives konkrete råd og anvisninger. Konceptets mulige implementering i institutioner behandles særskilt, og bogen afrundes med afsnit om mulige mangler ved konceptet, en liste med FAQ, omfattende international litteraturliste samt værktøjsbilag. Bogen rummer ikke stikordsregister men en omfattende indholdsfortegnelse, sådan at det er muligt at pluklæse.

Vi har en del titler, fx om klasserumsledelse, hvor emnet berøres, men vi har ingen titler, som behandler emnet konflikthåndtering i pædagogisk arbejde specifikt og udførligt.

Et kompetent men forholdsvis let tilgængeligt redskab for pædagoger og lærere.


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 48, nr. 5 (2011)

af

af

Henning W. Nielsen

Årg. 48, nr. 5 (2011)