Bøger / faglitteratur

Skibskost i sejlskibstiden : fortællinger fra Marstal


Beskrivelse


På baggrund af beretninger fra Marstal Søfartsmuseums arkiver fortælles om proviantering, kostreglementer, råvarer og retter til søs og på land omkring Marstal i sejlskibenes storhedstid frem til ca. 1940. Med opskrifter.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. juli 2015

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 21. juli 2015

Indianerrøv, kabelgarn, nonnebryster og ankerstokke! Jo, maden på sejlskibene for hundrede år siden havde mange øgenavne. Forfatteren har dykket ned i kilderne og beretter udtømmende om tidens kost til lands og til søs i Marstal og omegn. For søfartshistorisk interesserede.

Forfatteren, som er etnolog, har øst flittigt af erindrings- og billedstof fra sejlskibstiden i Marstal fra 1800-tallet til 1940. Bogen fortæller om både proviantering, kostreglementer, råvarer og hovedretter, kabyssen og tidens udfordrende forhold mht. opbevaring af proviant og ferskvand. Hertil kommer madens betydning som dagens samlings- og højdepunkt, tilberedning i den trange kabys om bord og kostforholdene på langfart og i nære farvande. Der afsluttes med den grundlæggende tilsvarende mad i lokalområdet på Ærø og afrundes med opskrifter på tilberedning af retterne, for den der måtte forsøge. Illustreret med bl.a. samtidsfotos fra skibene og tegninger af remedier til mad og tilberedning.

Bogen er både grundig og velfortalt, og de mange kilder taler fint med i fremstillingen, hvilket giver både kolorit og en fin kort distance. Selv om bogen har udspring i Marstal, drages der udmærkede paralleller til generel dansk sømandskost i perioden, som marstallernes ikke har adskilt sig grundlæggende fra. Lidt overraskende var kosten på sejlskibene faktisk som oftest lang bedre end sit eftertidsrygte.

Ingen samlet boglig fremstilling af emnet.


Kristeligt dagblad

d. 1. aug. 2015

af

af

Claus Grymer

d. 1. aug. 2015


Dansk medicinhistorisk årbog

2015

af

af

Ole Sonne

2015