Bøger / faglitteratur

Skole, livsverden og nye læringslandskaber : et debatoplæg om folkeskolen : man skal kunne det hele : om digital literacy og læring i den senmoderne : antologi


Beskrivelse


Med udgangspunkt i historiefaget gives bud på, hvordan tidens digitalisering bør indgå i undervisningen, således at man opnår kompetenceforbedringer hos eleverne.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. feb. 2017

af

af

Boy Olesen

d. 20. feb. 2017

En række artikler, der giver et bud på hvordan tidens digitalisering bør indgå i undervisningen, således at man opnår kompetenceforbedringer hos eleverne. For alle med interesse for grundskolen, lærere, ledere, forældre, politikere og undervisere på læreruddannelserne.

Bogen fokuserer fortrinsvis på historieundervisningen i grundskolen. Artiklerne er en samlet undersøgelse af hvordan skolens fag fungerer i en verden, hvor det digitale er en central del af virkeligheden. Det er ikke nok at have en viden om noget, man skal også kunne noget og fx i historieundervisningen er det vigtigt at kunne forholde sig til spørgsmålet om hvordan. Flere artikler beskæftiger sig med dannelse forstået som livsduelighed, og dermed hvordan disse kompetencer kan udvikles. Der fortælles fx også om "multimodale fortællinger" og digitale teknologier. Fælles mål knyttes sammen med livsverdenen, så det ikke blot omsættes til instrumentel praksis.

En god tankevækkende bog der grundet sin moderne, humanistiske tilgang, giver anderledes vinkler på kompetenceudvikling og læring. Bogen er velskrevet, og er læsevenlig grundet de mange afsnit og kapitelinddelinger.

Kan sammenlignes med Fagdidaktik i historie, der også fokuserer på det at undervise i historie.Informationer og udgaver