Bøger / faglitteratur

Sociale medier i ansættelsesretten


Beskrivelse


Om problemstillinger, der relaterer sig til medarbejderens adfærd på sociale medier, loyalitetspligten i ansættelsesforholdet, den generelle ytringsfrihed og tavshedspligt, spørgsmålet om indførelse af kontrolforanstaltninger, medarbejderens anvendelse af arbejdsgiverens e-mailkonti og internet samt arbejdsgivers reaktionsmuligheder overfor medarbejderens krænkelser.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 146], nr. 42 (2012)

af

af

Ole Hasselbalch

[Årg. 146], nr. 42 (2012)