Bøger / faglitteratur

Socialkonstruktionisme : ledelse og organisation


Beskrivelse


Bogen er opdelt i to dele: Første del introducerer til socialkonstruktionismen og går tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer i almindelighed. Anden del handler om ledelse og organisation set i et socialkonstruktionistisk perspektiv. Her er fokus på tankerne bag moderne, socialkonstruktionistiske former for ledelse og organisation.