Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Socialpolitik er en grundbog, der vægter såvel begreber og definitioner som aktuelle konflikter og dilemmaer. Socialpolitik behandler: 1) teorier om socialpolitik og velfærdsstaten; herunder definitioner af og modeller for socialpolitik 2) social- og familiepolitik for mænd, kvinder og børn 3) arbejde, arbejdsløshed og marginalisering, fattigdom og fattigdomsbegreber, social udstødelse og social kontrol, disciplinering og integration, demokrati og retfærdighed 4) socialpolitik kommunalt, nationalt og i EU 5) udgifterne til og omfordelingseffekten af socialpolitik 6) socialpolitiske forsøg og eksperimenter; herunder socialpolitikkens fremtid.