Bøger / faglitteratur

Socialpsykiatri : psykiatri på humanistisk grundlag


Beskrivelse


Lærebog og indlæg i den almindelige debat om psykiatriens forhold med tilgang til både teoretiske forståelser, ny teoridannelse og praksisforståelse.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. apr. 1996

af

af

Lis Pedersen

d. 24. apr. 1996

Preben Brandt er socialoverlæge ved Forsorgsinstitutionen Sundholm og har skrevet doktordisputats om hjemløse mænd. Her diskuterer han socialpsykiatriens placering og vigtige rolle i psykiatrisk behandling. Han ser på, hvordan socialpsykiatri behandles i lærebøger og hvilken forskning, der finder sted på området. Som udgangspunkt for en beskrivelse og diskussion af socialpsykiatriens institutioner og arbejdsmetoder er der et kapitel med etiske overvejelser over bl.a. det enkelte menneskes frie vilje over for det fælles sociale ansvar. Herefter følger en tilstandsbekrivelse og diskussion af socialpsykiatriens område, klienternes forskellighed og dermed forskellige muligheder, lovgivning af betydning for psykiatrien. Til sidst giver han forslag til en teori og arbejdsmetoder inden for området. Et vigtigt element er respekten for klienten, der gør, at personalet ikke arbejder for en personlig udvikling af klienten, men tværtimod lægger vægt på og respekterer dennes behov. Det er et vægtigt indlæg i debatten om socialpsykiatrien, men bogen henvender sig først og fremmest til medarbejdere og studerende inden for området. Bogen har appendiks med de vigtigste love inden for området og afsluttes med litteratur, register og ordliste.


Bibliotekernes vurdering

d. 26. mar. 2004

af

af

Lis Pedersen

d. 26. mar. 2004

Hvor og hvordan bor den psykisk syge, hvilke muligheder for arbejde m.m. har han, og hvem er han? Preben Brandt, speciallæge i psykiatri og formand for Rådet for Socialt Udsatte, har skrevet denne brede lærebog og debatbog om socialpsykiatrien. Den er begge dele, fordi han hele tiden stiller spørgsmålstegn ved de midler og muligheder, der tilbydes. Brandt giver et historisk rids over socialpsykiatriens udvikling i Danmark fra 1980'erne og frem med alle de mange tilbud der er, eller har været. Han beskæftiger sig med de generelle levevilkårs betydning for udvikling af psykisk sygdom, forskellige patientgrupper (ex: narkomaner og hjemløse), institutionerne og arbejdsgrundlaget i socialpsykiatrien. Det konkrete arbejde med de mange facetter i socialpsykiatrien beskrives, dernæst er der en kort gennemgang af det socialpsykiatriske arbejde i Europa, og endelig giver Brandt et bud på en socialpsykiatrisk teori. Bogen sluttes med litteratur og stikord. Det er også for alment interesserede en relevant bog, fordi den både beskriver, skaber debat og er fremadskuende. Den er gennemskrevet og ajourført i forhold til 1. udgaven fra 1995. Magt over eget liv, 2002 og Socialpsykiatri - en lærebog, 2003 er begge mere beskrivende.


Sygeplejersken

Årg. 96, nr. 21 (1996)

af

af

Robert Olsen

Årg. 96, nr. 21 (1996)


Ergoterapeuten

Årg. 57, nr. 18 (1996)

af

af

Pernille Jensen

Årg. 57, nr. 18 (1996)


Information

d. 31. maj 1996

af

af

Jytte Willadsen

d. 31. maj 1996