Bøger / faglitteratur

Søkrig i danske farvande under anden verdenskrig. 1. del : Rapporter og beretninger fra årene 1939 til 1942


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Del II: Poul Bechs SØKRIG I DANSKE FARVANDE UNDER ANDEN VERDENSKRIG 1939-42 viste sig at have mange læsere over hele landet, og forfatteren følger nu op med beretninger og fortællinger fra de tre sidste år af besættelsen 1943-45, år som blev endnu mere dramatiske og tragiske, og med berømte sænkninger af tyske ubåde i de indre danske farvande. Rigt illustreret med mange ikke før sete fotos fra private samlinger.

Indhold

De første mineudlægninger ; Forfølgelse af danske fiskere ; Skagerak bliver lukket ; Pionier ; Mineramte og forliste skibe i danske farvande 1939-42


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. okt. 2008

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 29. okt. 2008

For søkrigs- og besættelsesinteresserede.

Freden i de danske farvande fik ende allerede fra 1939 med udlægning af miner og besøg af polske og britiske ubåde. Men i dagene omkring 9. april 1940 accelererede kampene voldsomt med sænkning af flere tyske troppetransportskibe til Norge med massivt tab af menneskeliv til følge. Denne bog er en samlet historie om søkrigen i de danske farvande og har qua dette koncept mange stedet et vist opremsende tørt præg ved de mindre og lidt knapt omtalte begivenheder. Til gengæld folder beretningen sig fint ud fx i rædslerne i konvojerne i aprildagene, krydseren Lützows mirakuløse redning efter en engelsk torpedotræffer, ubåden Seals erobring og det legendariske tyske slagskib Bismarcks passage mod søkrigens nok største drama i Atlanten maj 1941. Nogle faktuelle småfejl og inkonsekvenser trækker lidt ned. Men en samlet fremstilling om emnet har været savnet i flere år, og bogen, som har en planlagt efterfølger, vil bestemt kunne opfylde forventningerne blandt søkrigs- og besættelsesinteresserede.

Første samlede fremstilling om denne del af krigshistorien.

En væsentligt og savnet værk om søkrigen i danske farvande, som med et fint samspil mellem samtidsramme, kilder og enkeltbegivenheder vil opfylde forventningerne i målgruppen. Fremstillingen kan til tider være præget af en lidt opremsende stil, men folder sig til gengæld ud krydret med udmærkede atmosfæregivende øjenvidneskildringer, hvor større enkeltforlis og begivenheder er beskrevet.


Tidsskrift for søvæsen

Årg. 183, nr. 2 (2012)

af

af

1818

Årg. 183, nr. 2 (2012)


Tidsskrift for søvæsen

Årg. 182, nr. 5 (2011)

af

af

1818

Årg. 182, nr. 5 (2011)Informationer og udgaver