Bøger / faglitteratur

Specialpædagogik - teori og praksis


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Specialpædagogik i et samfunds- og skoleperspektiv (Niels Egelund: Hvad en(hver) lærer bør vide om specialpædagogik. Susan Tetler: Undervisningsdifferentiering - som specialpædagogisk indsats. Helge Skielboe: Inklusion og normalitet i skolen). Specialpædagogik i et relationsperspektiv (Jørn Nielsen: Specialpædagogik mellem betingelser og relationer. Rasmus Alenkær: Byggesten til en inkluderende AKT-praksis. Bente Kjeldberg Bro Andersen: Kunsten at positionere sig som legitime forældre til børn med særlige behov. Anne Morin: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning som samarbejdspartner i den inkluderende skole. Anja Hvidtfeldt Stanek: Børnefællesskabers betydning for børns læring). Specialpædagogik i et didaktisk perspektiv (John Maul: Undervisning og læring i læsevanskelighedernes livsverden. Marianne Bjerregaard Jørgensen: En lærers arbejde med inklusion. Helle Sejer Damkjær: Udfordringer i matematik. Stine Kejser: Udfordringer i dansk. Henrik Balle Nielsen: Specialpædagogik i et andetsprogsperspektiv. Klaus Nielsen: Den psykologiserende pædagogik og specialpædagogikken)


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. juni 2011

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 14. juni 2011

Denne bog kan både læses i sin helhed som en grundbog og anvendes som en håndbog på læreruddannelsen eller ved videreuddannelse af lærere, da bogens 14 artikler både kan læses samlet eller hver for sig.

Både politisk og pædagogisk er der i disse år øget fokus på specialundervisningen og for at inkludere elever med særlige forudsætninger i normalundervisningen, dels fordi der bruges mange midler på specialundervisningen i grundskolen, og dels fordi et stigende antal elever har behov for at blive taget ud af normalundervisningen. Denne bog tager fat på udfordringerne i at vende denne udvikling og inkludere elever med specialpædagogiske behov i klassefællesskabets inkluderende rammer. Som bogens undertitel antyder, er bogen både teoretisk og praktisk funderet. Samspillet mellem teori og praksis hjælper studerende med at bringe teorierne tættere på grundskolernes virkelighed og giver et godt billede af udfordringerne ved inklusion af børn med specialpædagogiske behov i normalundervisningen.

Bogens kan læses i samspil med titler som Inkluderet i skolens læringsfællesskab? : en fortløbende problemidentifikations- og løsningsstrategi, 2011 og Specialpædagogik i skolen, 2009.

Aktuel udgivelse om en stor pædagogisk udfordring for grundskolens lærere og ledere.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 9. aug. 2011

af

af

Sanne Lillemor Hansen

d. 9. aug. 2011


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 48, nr. 6 (2011)

af

af

Lars Grønbæk

Årg. 48, nr. 6 (2011)