Bøger / faglitteratur

Spil og samspil i ledergruppen : praktisk teori, erfaringer og eftertanker


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. okt. 2003

af

af

Jytte Bræmer

d. 2. okt. 2003

En velfungerende ledergruppe er en væsentlig forudsætning for succes i virksomheden. Bogen forsøger at analysere de faktorer, der er med til at afgøre ledergruppens succes eller mangel på samme. Omgivelserne, forskellige opfattelser af ledelse hos de enkelte medlemmer af gruppen, forskellige ledelsesstile, roller og magtbaser (personlige og formelle) vil alt sammen påvirke ledergruppens potentiale. Desuden foregår der processer og udviklinger i enhver gruppe - også ledergrupper, som man må være bevidst om. Der gives redskaber til selvevaluering af gruppen og forslag til modeller for systematisk problem- og konfliktløsning. Det er en meget kortfattet bog om et vanskeligt og komplekst emne, men måske kan den korte form bevirke, at travle ledere vil finde tid til at løbe bogen igennem, inden der gribes til den mere normale praksis: at indhente ekstern konsulentbistand. Forfatteren har selv en baggrund som leder på forskellige niveauer og nu som konsulent med lederudvikling som speciale. Bogen retter sig mod private virksomheder og vil være en parentes i den righoldige ledelseslitteratur.