Bøger / faglitteratur

Sprog og kommunikation


Beskrivelse


Med afsæt i forskningsbaseret viden om sprog og tekster i relation til kommunikativ kompetence præsenteres en række centrale træk ved vores sproglige omgang med hinanden. Med studieopgaver.