Bøger / faglitteratur

Sprogets univers


Beskrivelse


Gennemgang af det danske sprogs funktioner, struktur og grammatik samt forslag og ideer til hvordan der kan arbejdes med bestemte sproglige emner i folkeskolen.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jens Verner Nielsen

2007

Bogen ajourfører udgaven fra 2003. Den er skrevet til læreruddannelserne og til dansklærere i folkeskolen og kan anvendes i ungdomsuddannelserne. Det er ingen videnskabelig fremstilling, men en praktisk håndbog til dagligt brug.

Bogen er disponeret i tre hovedafsnit. Sprog og funktion om brug af sproget i skrift og tale med vægt på mundtlighed og med omtale af begreber til arbejdet med sproget, sprog og struktur med gennemgang af sætningsbygning og ordklasser og endelig sprog og pædagogik med bredt formulerede ideer til undervisning i det danske sprog. Alt er enkelt beskrevet med korte forklaringer og med mange eksempler på nutidig sprogbrug. Teksten er åbent sat, og brug af typografi og signalfarver skaber overskuelighed. S/h tegninger af Bo Bojesen og andre klargør muntert pointer i fremstillingen. En omfattende litteraturfortegnelse, stadige krydshenvisninger og et grundigt register øger anvendeligheden som håndbog.

Som håndbog er bogen ikke så systematisk og omfattende som Galberg Jacobsens fra Politiken. I forhold til andre bøger om sproget udmærker den sig ved at kombinere det sprogfaglige med det pædagogiske perspektiv. I forhold til 1. udgaven fra 2003 er regler om kommasætning og retskrivning ført ajour.

En let indføring i sprogets anvendelse og funktioner med undervisningsforslag til folkeskolen. Egnet til læreruddannelserne og som opslagsværk for de undervisere af børn og unge, der ønsker en uhøjtidelig tilgang med mange eksempler til inspiration for undervisningen.


Bibliotekernes vurdering

d. 28. okt. 2003

af

af

Bodil Pedersen (skole)

d. 28. okt. 2003

En veldisponeret og indbydende håndbog for alle, der interesserer sig for og arbejder med det danske sprog. Bogen er henvendt til studerende på lærerseminarier og til dansklærere i folkeskolen. Ud over en introduktion og en klar motivering for nødvendigheden af at arbejde med sproget samt en kort gennemgang af sprogteoriens elementer består bogen af tre hovedafsnit: Sprog og funktion, sprog og struktur og sprog og pædagogik. Bogen kan anvendes dels som lærebog, dels som opslagsbog og endelig som inspiration til at sætte større fokus på sprogbevidstheden. Der er både gode råd og konkrete ideer til sprogarbejde i skolen. Forskelligt farvet papir og leg med farver i typografien er virkemidler, sandsynligvis anvendt for at lette det "tørre" stof, men kan virke unødigt flimrende. Bogen er gennemarbejdet og up to date med relevante afsnit om nye elektroniske kommunikationsformer f. eks. e-mail og chat. Der er en god litteraturfortegnelse og et omfangsrigt stikordsregister. Som forfatteren udtaler, stilles der hele tiden nye krav til sproget. Dansklæreren er en nøgleperson i det sproglige arbejde, og derfor er bogen et must på enhver skole og ethvert lærerseminarium. Mere vægt på pædagogik end Dansk sproglære 1996.


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 26/27/28 (2004)

af

af

Tonny Hansen

Årg. 121, nr. 26/27/28 (2004)


Læsepædagogen

Årg. 52, nr. 3 (2004)

af

af

Birthe Antonsen

Årg. 52, nr. 3 (2004)