Bøger / faglitteratur

Sproglege : pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber


Beskrivelse


Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder, har svært ved at bruge sproget i sociale relationer. Problematikker og redskaber til at arbejde med og afhjælpe disse problemer.