Bøger / faglitteratur til børn / billedværker

Sten & mineraler


Beskrivelse


I kort tekst og mange farvefotos fortælles om bjergarternes, mineralernes og metallernes historie, deres opståen og deres forskelligheder.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. aug. 2009

af

af

Karsten Boll

d. 3. aug. 2009

Fagbogen henvender sig til personer, der interesserer sig for sten og mineraler, deres opståen og anvendelse. Brugen kan bruges som bladrebog fra 5. klasse og anvendes som supplerende litteratur i geografiundervisning på 7.-9. klassetrin i forbindelse med et geologisk emne. Bogens farverige forside og flotte fotos formidler bogen til målgruppen.

Indholdet går fra jordens placering i universet - der tales stadig om 9 planeter i solsystemet. Dannelse og nedbrydning af sten, de forskellige bjergarter, forskellig anvendelse af sten samt dekorative og ædelsten er nogle af de mange emner, der behandles. På dobbeltopslag beskrives emnerne ud fra et leksivisuelt layout med en forholdsvis kort brødtekst og mange små supplerende oplysninger til de enkelte billeder. Bagest er der tilføjet 8 sider med "Vidste du det?", "Spørgsmål og svar", oversigt over bjergarter og mineraler, henvisning til supplerende oplysninger og ordforklaring i forhold til 1. udgaven. Bogen har både stikordsregister og indholdsfortegnelse.

I bogen er angivet 2. udgave, 2. oplag, men reelt en ny udgave. 1. oplag lavet til CoopDanmark i 2003. Bogens 1. udgave går tilbage til 1988, hvor den udkom på forlaget Høst i serien Høst viden. Sprogligt er bogen bearbejdet/nyoversat til et mere mundret dansk, som gør den mere læsevenlig i undervisningssituationer. Illustrationer og nogle af ledsageteksterne er identiske.

Udmærket bog til genanskaffelse, hvis tidligere udgave er slidt.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jens Lorentzen

d. 18. dec. 2018

Høst udsender her sin 2. bog om sten og mineraler, denne gang i en ny serie: Høst viden, der er en række visuelt tilrettelagte bøger som på en anderledes måde bringer viden til hele familien.Bogen har et bredt alment geologisk sigte og giver i ca. 20 opslag oplysninger om bjergarter, metaller, fossiler, meteoriter, hel- og halvædelstene, ædelmetaller, tilvirkning af sten og omopbygning af en geologisk samling, er blot et udvalg af bogens emner. Bogens illustrationer er dekorativt opsatte farvefotos af konkrete sten og mineraler (genstande af geologisk tilknytning)ledsaget af korte beskrivende tekster, som dels behandler deres bjergmæssige beskaffenhed, dels deres formudvikling. Bogen har høj billedmæssig informationsniveau, mens man må søge til værker somCallisen: Sten i farver og Østergaard: Sten og blokke, hvis man søger en bestemmelsesnøgle. Også værker som Noe-Nygaard: Sten på mark og strand, der tager udgangspunkt i danske forhold er etvirkelig fint bekendtskab for ennystartet samler. Sidst skal også nævnes Lambert: Min første bog om sten og mineraler som en absolut let indgang til emnet, dog uden de før nævnte titlers højeinformationsniveau. God iøjnefaldende forside. Godt udbygget register. Fra omkring 12 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

C. E. Hald (skole)

d. 18. dec. 2018

Sten & mineraler udgives samtidig med 3 andre bøger i serien Høst viden. Denne er oversat og bearbejdet til dansk fra engelsk af to lektorer ved Kbhvns. Universitet. Derfor er det fagligt enuangribelig bog, og sidernes opsætning virker umiddelbart tiltalende. Der er tegninger, tekst og farvebilleder på de store sider (29 X 22,5) og især fremtræder farvefotografierne af stenene somgennemprofessionelt arbejde - på højde med f.eks. Åge Jensen: Sten (Gad). Bogen er emnemæssigt opdelt, og hvert emne får en dobbeltside. At have teksten ved billederne burde være en ubetingetfordel; men da der ikke er nummerering til billederne, kan det flere steder opleves svært at finde læseretningens system. Det giver en flakkende læsning, der forstærkes af den komprimerede tekstmed mange fagudtryk. Sværhedsmæssigt kan også teksten sammenlignes med Sten, mens Sten i farver føles lettere at læse. Det afsluttende register virker sammen med indholdsfortegnelsen dækkende, ogbåde som opslagsbog og somappetitvækker for sten-interesserede virker bogen tiltalende; men den er så svær, at den selv i 8.-10. kræver en del lærerhjælp.