Bøger / faglitteratur

Stenrev : havbundens oaser


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. juni 2003

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 12. juni 2003

Stenrev er en lidt overset, men ikke desto mindre vigtig del af den danske natur. Alene ved sit rige dyre- og planteliv spiller stenrevene en betydningsfuld rolle i opretholdelsen af de indre danske farvandes biodiversitet. De er således ikke kun af betydning for naturen selv, men også for fiskeriet. Der er derfor al mulig grund til, at stenrevene i de seneste år har været genstand for stigende opmærksomhed blandt havbiologer. Denne bog giver en dækkende og bred introduktion til emnet. Forfatterne, der alle tre både er dykkere og havbiologer, viderebringer deres omfattende viden. Læsningen giver en bred all round viden om revenes dannelse, deres flora og fauna, truslerne imod dem og deres miljømæssige betydning samt hvilke foranstaltninger, der i de seneste år er taget i forlod til at bevare dem. Bogen er udstyret med ordlister, registre og er i det hele taget forbilledligt opbygget. Revenes placering gør, at vi almindelige borgere ikke møder dem på vores søndagsture, men dem, der har en speciel interesse i havmiljøet, studerende og ikke mindst dykkere, får med Stenrev - havets oaser en fin mulighed for at få et fuldstændigt overblik over emnet.


Naturens verden

2003, nr. 11/12

af

af

Philippe Provençal

2003, nr. 11/12