Bøger / faglitteratur / litteraturanalyser

Stil og tema i Tove Ditlevsens forfatterskab


Beskrivelse


En analyse af Tove Ditlevsens (1917-1976) forfatterskab kronologisk fra de første romaner til de sidste selvbiografiske udgivelser.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. juni 2013

af

af

Jytte Bræmer

d. 13. juni 2013

Analyse og gennemgang af Tove Ditlevsens forfatterskab, der kan anvendes på ungdomsuddannelserne og opefter.

Forfatteren, der er cand.mag. i dansk og fransk har gennem sit liv været produktiv og har skrevet bøger om en lang række af de klassiske forfatterskaber. I den sammenhæng tager han her fat på et af de yngre af slagsen. Bogen udelader det biografiske stof, men gennemgår TD's forfatterskab kronologisk. Han trækker de lange linjer, men går også ned og analyserer de enkelte titler lige fra de tre første romaner til de sidste selvbiografiske udgivelser. Han kommer dels med en kort referende beskrivelse af værket, analyserer det stilistisk og sætter det ind i en ramme, der refererer til TD's egne livserfaringer. Bogen er særdeles letlæst og kræver ikke nogen særlige litteraturhistoriske forudsætninger, hvilket giver den en potentiel stor målgruppe.

Litteraturen om Tove Ditlevsen er mangfoldig, men langt de fleste værker har hovedvægt på det biografiske stof, eksempelvis Syberg: Tove Ditlevsen : myte og liv, 2. udg., 2008. Forfatteren har ret i, at der ikke findes egentlige bøger, der lægger vægt på analysen af forfatterskabet. Her skal man til Knudsen: Imellem - skidt og skrift : debatterende og skrivende kvinder i midten af det 20. århundrede, 1989, hvor TD er et af de forfatterskaber, der gennemgås.

En lettilgængelig analyse og gennemgang af Tove Ditlevsens forfatterskab.