Bøger / faglitteratur

Stoicisme og ledelse : at lede og blive ledet


Beskrivelse


Diskussion af hvad god ledelse er igennem koblingen af de moderne organsationsteoretikere Henry Mintzberg og Joseph A. Raelin med antik stoisk filosofi.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. nov. 2017

af

af

Jytte Bræmer

d. 27. nov. 2017

Hvordan kan visdom fra antikkens filosofi være med til at gøre os kloge på, hvad god ledelse er i dag. Mest for folk, der beskæftiger sig professionelt med ledelse indenfor uddannelse, forskning og konsulentvirksomhed.

Forfatteren er doktor i filosofi og ekspert i antikkens filosofi. Han bruger her den stoiske grundtanke om at lede og blive ledet til at sætte moderne ledelsesteorier i perspektiv. Han tager udgangspunkt i to ledelsesteoretikere, Henry Mintzberg og Joseph Raelin, der repræsenterer forskellige ledelsesretninger. Efter at have præsenteret deres grundantagelser, anlægger han tankegodset fra stoicismen til at underbygge sidstnævntes syn på ledelse. En tænkning, hvor såvel ledere som medarbejdere må udvise evne til både at lede og blive ledet i forskellige sammenhænge, så ledelse skabes i et fællesskab. Her tales om den vise leder, hvor empati er et nøglebegreb.

Det er ikke en bog til fritidslæsning for den praktiserende leder. Snarere er det et bud på en måde at se ledelse på, der vil egne sig til en undervisningssammenhæng på videregående uddannelse i ledelsesteori - og i forskningssammenhæng.

Mod, retfærdighed & visdom behandler ledelse i et sokratisk perspektiv.


Jyllands-posten

d. 6. jan. 2018

af

af

Ulla Bechsgaard

d. 6. jan. 2018