Bøger / faglitteratur

Strategisk aktionslæring : når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Strategisk aktionslæring er et bud på en ny læringstilgang, der forener klassisk aktionslæring med forretningsudvikling. Bogen er et teoretisk og praktisk værktøj til at facilitere et strategisk aktiosnlæringsforløb. Den rummer caseuddrag, konkrete procesværktøjer og opmærksomhedspunkter, indspark og vejledning i, hvordan man kan facilitere forandrings- og udviklingsprocesser, så de lykkes i private og offentlige organisationer. Strategisk aktionslæring er en målrettet og effektiv kompetence- og organisationsudviklingsmodel, hvor udviklingen sker på arbejdspladsen, hvor det har størst organisatorisk nytte og effekt, samtidig med at deltagerne udvikler de nødvendige kompetencer til at løse de problemstillinger, de står overfor.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. juni 2014

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 4. juni 2014

Forfatterne henvender denne bog til både konsulenter, ledere og medarbejdere. Reelt vil den fungere bedst i et konsulentstyret forløb, mens den vil være vanskelig at håndtere som selvstudium.

Aktionslæring er en metode, hvor læring foregår med afsæt i praksis parallelt med at den udvikler praksis som resultat af læringen. Der er etableret forskellige traditioner, men generelt er der tale om, at aktionslæring breder sig fra undervisningsmiljøet og ind i organisationer, hvor det får en mere strategisk vinkel. Bogens tre forfattere har alle en akademisk baggrund som kandidater i læring og forandringsprocesser, og de har skrevet en udmærket lærebog om emnet. Bogen falder i to dele. Første del gennemgår aktionslæringens grundlag og principper, mens anden del, der henvender sig til praktikere, dels har et afsnit for proceskonsulenter og dels et til ledere og medarbejdere. Bogen, der er udstyret med simple illustrationer som visuel støtte samt nogle diagrammer er i øvrigt velskrevet, men også lidt ureflekteret. Den tror på sin metode, men overbeviser ikke, og vil primært blive søgt af konsulenter eller andre, der professionelt vil benytte metoden.

Der er flere bøger der introducerer aktionslæring i forskellige forbindelser. Plauborg m.fl. Aktionslæring leverer også en solid introduktion, men henvendt til lærere og skoleledere.

De tre forfattere introducerer aktionslæring i en organisationsmæssig sammenhæng. Bogen er velskrevet, men også lidt farveløs.


Jyllands-posten

d. 25. aug. 2014

af

af

Ulla Bechsgaard

d. 25. aug. 2014