Bøger / faglitteratur

Sundhed, menneske og samfund


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogen viser, hvordan samfundet sætter rammerne for den sundhedsprofessionelles møde med borgeren.

Indhold

  • Velfærdsstaten / Tine Rostgaard

  • Kulturelle sundheds- og sygdomsopfattelser / Ina Munch

  • Sundhedsfremme og forebyggelse / Bjarne Bruun Jensen

  • Folkesundhed / Torben Jørgensen

  • Ulighed i sundhed - levekår og livsstil / Lars Iversen

  • Magtrelationer i sundhedsarbejdet / Nanna Mik-Meyer

  • Patientperspektiver / Helle Timm

  • Kulturelle livsformer og helbred / Thomas Højrup

  • Risikobegrebet - risiko og sundhed / Thomas Breck

  • Stigmatisering i sundhedsvæsenet / Michael Hviid Jaobsen, Søren Kristiansen

Se alle (13)

Anmeldelser (2)