Bøger / faglitteratur / lærebøger

Sygeplejebogen. Bind 2 : Grundlæggende behov


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Sygeplejebogen 4 – Klinisk sygepleje beskriver sygeplejen til patienter i forhold til de enkelte organer og organsystemer i organismen. Nogle kapitler indledes med en kort gennemgang af patofysiologien, der beskriver dysfunktionen generelt, når denne viden har betydning for planlægning og udførelse af sygeplejen. Der er dog ikke tale om en systematisk gennemgang af sygdomme i de enkelte organer eller organsystemer. Omdrejningspunktet i kapitlerne er en beskrivelse af den specielle sygepleje, som patienten har behov for på grund af den sygdom eller lidelse, han har. Den teoretiske referenceramme for en stor del af kapitlerne er Merry Scheels opfattelse af sygepleje som en interaktionel praksisdisciplin. På baggrund af sygeplejefagets teori og metode tager den kliniske sygepleje udgangspunkt i patientens totale situation i forbindelse med lidelse, sygdom og død. Det er patientens reaktion på sygdom, symptomer, undersøgelse og behandling og ikke selve sygdommen, der danner udgangspunkt for den sygepleje, patienten skal tilbydes. Sygeplejebogen 3 og Sygeplejebogen 4 giver tilsammen grundlaget for at kunne udøve sygepleje til mennesker med forskellige lidelser og sygdomme.
Sygeplejebogen 4 – Klinisk sygepleje er skrevet af en række danske og nogle få norske forfattere, som har speciel viden om og indsigt i den sygepleje, de beskriver. De norske kapitler er oversat til dansk og bearbejdet til danske forhold og dansk lovgivning i den udstrækning, det har været nødvendigt af hensyn til den forskel, der trods alt er på dansk og norsk sygepleje. Bagest i bogen findes en oversigt over bogens forfattere.

Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 118, nr. 2 (2018)

af

af

Ole Bjørke

Årg. 118, nr. 2 (2018)