Bøger / faglitteratur

Synlig læring og læringens anatomi


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Med baggrund i principperne om synlig læring og den nyeste kognitive videnskab præsenteres en effektiv og komplementær ramme for at fremme læring i undervisning. Med studiespørgsmål.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. juli 2014

af

af

Hans-Christian Uth

d. 24. juli 2014

Først og fremmest for den praktiserende lærer men også uhyre relevant for studerende, konsulenter, vejledere og ledere - også uden for grundskolen.

Bogen består af 31 selvstændige kapitler om læring. De er struktureret i tre afsnit om hhv. læring i klasseværelset, læringens fundamenter og om at kende sig selv som lærende og som underviser. Ni væsentlige, underliggende principper går igen i forskellige kapitler i bogen. Principperne gennemgås i bogens introduktion, som også giver en læsevejledning. Bogen bygger på akademisk, teoretisk viden, men stoffet er tilstræbt formidlet let tilgængeligt og praksisrelevant, ligesom det er tilstræbt at bogens noter henviser til velskrevet og tilgængelig litteratur. Alle kapitler afsluttes med et perspektiveringsafsnit, studiespørgsmål og henvisningsnoter, og mange kapitler er forsynet med tabeller og oversigter. Opslagslæsning muliggøres af den detaljerede indholdsfortegnelse og et omfattende stikordsregister. Bogen afsluttes i øvrigt med en ordliste og international litteraturliste.

Lignende litteratur findes ikke. Bogen bygger på Visible Learning principperne, som tidligere er præsenteret i Visible learning fra 2009 og på dansk i Synlig læring for lærere fra 2012. I forlagsserien er i 2013 desuden udgivet Nøglen til læring.

Uhyre væsentlig udgivelse, som sammenfatter den tilgængelige - herunder nyeste - viden om læring.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 13. feb. 2015

af

af

Gunnar Green

d. 13. feb. 2015Informationer og udgaver